Det vackra huset i Mollebergsbacken - om 150 ar av turism vid Kullabergs fot

Subtitle

Mölleblogg

Ett sekel senare: ett nytt fartyg till Kullen

Posted by Erik Magnusson on July 17, 2012 at 7:15 AM


Ångfartyget s/s Helsingborg stävar in i Mölle hamn den 24 juli 1912. Dess ankomst skärpte konkurrensen med järnvägen och förstärkte 1910-talets redan strida besöksströmmar till Kullen.

 


I DESSA DAGAR HAR det gått precis etthundra år sedan Mölle kom att trafikeras av ett nytt ståtligt fartyg. Ångfartyget s/s Helsingborg sattes i juli 1912 in på rutten Köpenhamn-Helsingborg-Mölle och var ett fartyg som kunde lasta 950 passagerare. Det sjösattes mindre än två månader efter jätteångaren Titanics förlisning på Nordatlanten.


Ångfartyget Helsingborg beställdes i april månad, löpte av stapeln den 8 juni och gick den 10 juli 1912 en första provtur, enligt dåtida bedömare "en synnerligen skyndsam expediering av Københavns Flydedokk och Skibsverft". Det hypermoderna ångfartyget kostade Öresundsbolaget 439 000 kronor.


Höganäs Tidning gav en detaljerad beskrivning av det nya Öresundsvidundret:


”Ångaren är försedd med en modern triple expansionsmaskin på 1 200 hästkrafter, har en längd af 192 fot och är 33 fot djup från kommandobryggan. Farten är omkring 15 knop, hvilket åstadkommer en snabbare resa till Mölle än med öfriga ångare på denna trade hittills.”


Ångfartyget Helsingborg kom på ett första besök till Mölle onsdagen den 24 juli 1912. Fartyget gled majestätiskt in i Mölle hamn vid tvåtiden på eftermiddagen, smyckat med ett färgsprakande flaggspel. Ombord fanns en rad dignitärer, specialinbjudna till premiärturen av det svensk-danska Öresundsbolaget.


Resenärerna lät sig imponeras av ett fartyg som var försett med alla bekvämligheter som en kräsen fartygspassagerare kunde önska. Det var lite av Amerikaångare över ståten. Över däck fanns matsal, röksalong, salong för icke rökare och ett rymligt konversationsrum.


”Priset i fråga om inredningen tager onekligen den salong, som är afsedd för dem som icke röka. Den är hållen i björk, såväl väggar som möblemang”, skrev Höganäs Tidning.


De passagerare som sökte sig ner under däck kunde slå sig ner i ytterligare två eleganta salonger, en akterut och en föröver. Strax intill aktersalongen fanns dessutom sexton passagerarhytter med liggplats för 32 personer.


Fartyget styrdes in i Mölles trånga hamn av kapten F. Hultberg, som tidigare varit befälhavare för hjulångaren Gylfe. Bland Hultbergs passagerare fanns grosshandlare Cornelius Faxe, riksdagsman från Malmö, generallöjtnant Axel von Matern, vice ordförande i Helsingborgs stadsfullmäktige, samt tre representanter för den allt mer moderna infrastrukturen i Mölle municipalsamhälle: hamnkapten Anders Elfverson, stationsinspektör Adolf Malmsten samt A.V. Petersen, trafikchef vid HMÖJ, Höganäs-Mölle Järnvägsaktiebolag.


”De hälsades av de talrika och allestädes närvarande badgästerna, hvilka synbarligen voro mycket nyfikna på denna nya tillökning till de passagerarfartyg som dagligen besöka Mölle”, hette det i ett referat i nästa dags Höganäs Tidning.


Det blev ett timslångt uppehåll i Mölle under premiärturen för s/s Helsingborg. Under den tiden hann det lilla ångfartyget ”Arild” stäva fram och tillbaka runt Kullens spets på sin väg till och från Arildsläge.


”Snart kallar emellertid ångarens ånghvissla gästerna tillbaka”, hette det i Höganäs Tidnings referat, ”som också alla med berömvärd disciplin hastigt infinna sig, och med detta korta besök fick Mölle för dagen låta sig nöja.”


Kapten Hultberg hade emellertid inte bråttom tillbaka söderut i det strålande sommarvädret. Han lät fartyget stäva för sakta maskin utefter Kullabergets allvarliga klippbranter. Under tiden åt de inbjudna gästerna en präktig middag i den charmanta matsalen. Det hölls tal med åtföljande skålar.


Enligt Höganäs Tidnings utsände erinrade Cornelius Faxe om att Helsingborg i Öresundstrafiken hittills ”kanske icke alltid varit så väl tillgodosedt, men uttalade en önskan att det i och med den nya båten måtte blifva bättre”, samt att trafiken måste växa och ökas, ”så att vi snart få göra en proftur med en systerbåt till 'Helsingborg'.”


Därefter reste sig Axel von Matern upp, tackade å de inbjudnas vägnar och uttalade desslikes helsingborgarnes tack för den av Faxe utbringade skålen.


”Det är naturligtvis svårt att skåda in i framtiden”, sade han, ”men det förefaller åtminstone dock som om den nya ångaren skulle föra Köpenhamn betydligt närmare Helsingborg. Jag hoppas att de förhoppningar, som ställas på den nya båten, måtte i rikt mått förverkligas”, sade generallöjtnanten och utbringade en skål för de förenade bolag som trafikerade Öresund.


Därefter kommenderade kapten Hultgren full fart söderut med kurs på Helsingborg. Gästerna serverades kaffe på däck och vid 8-tiden var ångaren åter i 'Sundets pärla'. Sedan Hultgren släppt av de svenska hedersgästerna seglade han vidare mot Helsingör och Köpenhamn.


Fredagen den 26 juli sattes s/s Helsingborg in i reguljär trafik på Mölle. När Öresundsbolaget i början av oktober gick över till vintertidtabell upprätthöll fartyget trafik endast mellan Köpenhamn och Helsingborg.


Efter de första dagarnas trafik på Kullen kunde Höganäs Tidning vidarebefordra följande avlyssnade samtal på kajen i Mölle om ångbåtstrafiken till Köpenhamn, uppenbart inspirerat av vårens stora samtalsämne – förlisningen för s/s Titanic:


”För min del töcker ja”, sade Möllebon Per, ”ad de ä vårdslöst å lasta så många mänskor på en så'n liten båd”.


”Ja”, svarade hans kamrat Lars, ”de ä då säkert.”


”Tänk om de ble en storm, så ad båden förliste, va tror du ad di dan kunne göra?”


”Där va ingenting ad göra, di kom ad dronkna allihop, for di smau sniporna te räddningsbådar di har, kan man inte räkna!”


”Nå, hvem tror du ad man skulle skjuda skullen pau?”


”Ja-a-a, ja kan inte ved om de ble kaptinen ella bolaged.”

 

Bilden från sommaren 1912 visar köks- och serveringspersonalen ombord på s/s Helsingborg. Fotografiet, taget av hovfotograf Peter P Lundh, torde härröra från något av fartygets allra första anlöp i Mölle.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments