Det vackra huset i Mollebergsbacken - om 150 ar av turism vid Kullabergs fot

Subtitle

Mölleblogg

Alla tiders bok om Engelholm

Posted by Erik Magnusson on April 25, 2015 at 9:20 AM


DEN 15 MAJ utkommer boken ”Här fröjdas vi i hafvets vågor! Badliv, turistliv och sommargäster i Ängelholm och Skälderviken genom tiderna” (Stilbildarna i Mölle) av Erik Magnusson och Frederic Täckström.


Boken är en historisk exposé i text och bild över det turistliv som sedan 1870-talet utvecklats i Ängelholm.


På 320 sidor och i stort format (24,5x27 cm) berättas djuplodande och faktaspäckat om turistnäringens utveckling, personliga människoöden samt händelser och anekdoter från svunna tider.


Boken ger en bild av turismen i Ängelholmstrakten – från det att de första badgästerna kom hit på 1870-talet för att hänge sig åt brunnsdrickning vid Thorslund och saltsjöbad ute i Skälderviken fram till modern tid när Ängelholm i officiella sammanhang kommit att marknadsföras som ”Sommarstaden”.


Boken ger en bakgrund till att Ängelholm under 1880-talet blev känt som ”Nordens Trouville” och under flera år fick societetsfamiljer från Köpenhamn och Malmö att vallfärda till trakten. Senare blev både Skälderviken och Ängelholms havsbad utvalda sommarvisten för akademikerfamiljer från Lund.


Boken spänner över 150 år och innehåller 800 illustrationer i form av foton, annonser, broschyrer, matsedlar, menyer, utdrag ur gästböcker samt personliga brev.


Boken innehåller ett digert personregister som omfattar hundratals kända och okända sommargäster som varit Ängelholm och Skälderviken trogna under decenniernas lopp. Den finns att köpa på Killgrens bokhandel i Ängelholm, via bokus.se samt på andra försäljningsställen i Ängelholm och Skälderviken


Boken är den fjärde boken i en tetralogi om turismens historia i Nordvästskåne där de tre tidigare böckerna, ”Här ha vi det ljufveligt. Hotell och pensionat i Mölle, Arild, Lerhamn, Nyhamn och Strandbaden”, ”Här njuta vi af lifvet. Badliv, turistliv och nöjesliv i Båstad genom tiderna” samt ”Här trifvas vi förträffligt. Badliv, turistliv och sommargäster i Torekov genom tidernaa”, som utkom 2012, 2013 respektive 2014.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments