GRAND HOTELL MOLLE https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/ GRAND HOTELL MOLLE Grand Hotell Ahlbeck 1890 Sex herrar och tio damer sitter uppe vid Harastolen, vid exakt den plats dar en silverskatt skulle hittas 1895 och Grand Hotell Ahlbeck komma att byggas 1908-09. Bilden har tagits i samband med en utflykt i Molle efter den stora branden i augusti 1890. Gruppen sitter med utsikt mot t.h. Hotell Kullaberg innan ombyggnaden efter 1890 ars brand har inletts. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=139855394 139855394 Grand Hotell Ahlbeck 1908 Byggkontraktet som Johannes Ahlbeck skrev med byggmastare Christian Paulson 1908 om att bygga ett hotell pa Harastolen for 32 000 kronor. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413423 148413423 Grand Hotell Ahlbeck 1908 Byggkontraktets andra sida med namnteckningar av Johannes Ahlbeck och Christian Paulsson. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413424 148413424 Grand Hotell Ahlbeck 1908 Notis ur Hoganas Tidning den 15 augusti 1908 om att Johannes A Ahlbeck ska bygga ett nytt stort hotell och att inledande arbeten med jordschaktning redan inletts vid Harastolen, byns vackraste utsiktspunkt dar "stora vyer rullas upp i alla riktningar i aftonkvisten", enligt ett samtida referat i Hoganas Tidning. Den 5 november anordnas "en ypperlig taklagsfest" vid Kullagarden sedan den stora takstolen rests. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120126962 120126962 Grand Hotell Ahlbeck 1909 Det var ett obligatorium for en hotellinnehavare 1909 att vara ansluten till Svenska turistforeningen. Detta var det kort som bevisade att "landtbrukare Johannes Ahlbeck" var STF-medlem. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413425 148413425 Grand Hotell Ahlbeck 1909 Den allra forsta annonsen som Grands innehavare Johannes Ahlbeck publicerade kom in i HD i april 1909. "Grand Hotell Ahlbeck, Molle, rekommenderas. Hotellet ar nybyggdt ar 1908 och belaget a en av Kullabergs vackraste platser, oppnas den 1 maj. Telefon 4 Molle." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109485151 109485151 Grand Hotell Ahlbeck 1909 Tidigt vykort av hotellet, taget fran Molle hamn kort tid efter hotellinvigningen och postat den 16 juli 1909. Hotellet byggdes i jugendstil med nationalromantiska inslag i form av torn och renassansgavlar. Formspraket har drag av Vadstena slott, Kulla Gunnarstorp, Sovdeborg och andra svenska renassansborgar. Notera att hotelltornets tegelfasad mot ost annu inte blivit vitputsad. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=101838371 101838371 Grand Hotell Ahlbeck 1909 Hotellet invigdes den 29 maj 1909, 194 dagar forsenat. Enligt Hoganas Tidning (1/6 1909) var hotellet "vackert belaget och komfortabelt inredt". Det mest utmarkande var fonstren, vars ovandelar var indelade i flera mindre ruter, och smidesbalkongerna. Enligt materialbeskrivningen ska det vara cementgolv och gipsloft i nedersta planet. I etage 1 och 2 fanns trossbotten av lera. Nodiga jarn- och trabjalkar "inlaggas med lampliga mellanrum" i bada vaningarna, enligt materialbeskrivningen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79360087 79360087 Grand Hotell Ahlbeck 1909 Samma fotografi i handkolorerad version. Hoganas Tidning skriver den 26 juni 1909: "Hotellet ar uppfordt i enkel men tilltalande stil och inredningen ar ej blott komfortabel utan riktigt prydlig. Om man far doma af hvad hittills forekommit, tyckes hotellet blifva en tillflyktsplats for nygifta, hvaraf ej mindre an ett halft tjog par hit stallt sin brollopstripp under tiden mellan pingst och midsommar." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79360089 79360089 Grand Hotell Ahlbeck 1909 Delforstoring av det tidigare vykortet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=140989165 140989165 Grand Hotell Ahlbeck 1911 Annons ur Politiken den 3 juni 1911. "Grand Hotel Ahlbeck, beliggende paa en af Kullens vakreste pladser. Prisen er for maden efter 5 dages ophold 3 Kr. pr. Dag fra 1. Juli til 20 August. Den ovrige Del af Sommeren Kr. 2,50. Flere nybyggede villaer i hotellets naerhed modtager rejsende. Rigstelefon 4. J.A. Ahlbeck." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120126963 120126963 Grand Hotell Ahlbeck 1911 "Utsigt fran Grand Hotell Ahlbeck". Vyn mot norr och mot Kullaberg var fantastisk 1911, men bebyggelsen i denna delen av byn var fortfarande mycket gles. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=121320464 121320464 Grand Hotell Ahlbeck 1911 Hotellfastigheten i begynnelsen av 1910-talet. Hotellet har nu en traveranda aven mot ost. "Af gammalt har Harastolen varit samlingsplatsen for sommargasternas aftonsvarmerier vid solnedgang, och den idyllen fordunklas ingalunda fran terassen vid Grand"... https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79360090 79360090 Grand Hotell Ahlbeck 1911 Handkolorerat vykort fran 1911 som antyder (om fargerna ar autentiska) att den nybyggda traverandan annu inte har blivit vitmalad. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=140989167 140989167 Grand Hotell Ahlbeck 1911 Handkolorerat vykortsfotografi, troligen taget 1911, som ger ytterligare indicier pa att hotellets nya sommarverenda inte omedelbart blev vit. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=168268155 168268155 Grand Hotell Ahlbeck 1912 Vykort av Grand Hotell Ahlbeck 1912 med filosofisk dansk betraktelse: "Efter sallerne er der gerne liten sjov Manes tills promenad. Det skal jeg nu ikke lave noget af." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109485152 109485152 Grand Hotell Ahlbeck 1912 Grand Hotell Ahlbeck ligger inlindat i kolsot sedan det nybyggda lyxfartyget s/s Helsingborg satt i gang sina maskinerier for fullt. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162209030 162209030 Grand Hotell Ahlbeck 1913 "Molle, sedt fran Hotell Ahlbeck". Vykort i 1910-talets begynnelse. Fran det nybyggda hotellet hade man milsvid utsikt mot hav och land. Borta vid Molle station kan man se hur ett persontag forbereder sig for avfard soderut mot Hoganas. Nere i byn pagar taklaggning vid ett husbygge. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=110050703 110050703 Grand Hotell Ahlbeck 1913 Ung hotellportier vid Grand Hotell Ahlbeck i mitten av 1910-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162209031 162209031 Grand Hotell Ahlbeck 1913 "Molle, sedt fran Hotell Ahlbeck". Vykort i 1910-talets begynnelse. Detta kort visar, till skillnad fran det tidigare kortet, utsikten in mot land. Det ar tydligt att utbyggnaden av den oppna hogplatan pa Bokebolet till en modern villastad annu inte har blivit klar. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=140989166 140989166 Grand Hotell Ahlbeck 1913 Unik bild fran Grand Hotell Ahlbeck, tagen i begynnelsen av 1910-talet. Medlemmar ur tre av byns ledande hotellfamiljer har samlats till kalas: Cronberg (t.v.), Ahlbeck (i mitten) och Elfversson (t.h.). Fotografiet ur Hoganas stads bildarkiv. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108335065 108335065 Grand Hotell Ahlbeck 1913 Utdrag ur Grand Hotell Ahlbecks hotelliggare i juli 1913, publicerad i Badgasttidningen for Molle, Arild och Viken. Listan skapar en blandning av svenska, danska och tyska semesterfirare. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108335067 108335067 Grand Hotell Ahlbeck 1914 Annons om Grand fran sommaren 1914. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161587558 161587558 Grand Hotell Ahlbeck 1914 Grand hotell syns tydligt i detta fotografi av badande vid Svarta hallar, tidigt 1910-tal. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162209028 162209028 Grand Hotell Ahlbeck 1915 Annons om Grand Hotell fran krigssommaren 1915. "Belaget pa en utav Kullens vackraste platser med storslagen utsikt over berg, skog och sjo, innehaller 30 komfortabelt inredda resanderum, de flesta med balkong, stora rymliga sallskapsrum, verandor och matsalar..." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=121320465 121320465 Grand Hotell Ahlbeck 1917 Flygaren Enoch Thulin var en ofta sedd besokare hos Johannes Ahlbeck och dennes dotter pa Grand Hotell Ahlbeck tills han vid 37 ars alder omkom i en flygolycka den 14 maj 1919. Pa bilden poserar den omtalade flygpionjaren i en flygmaskin av typ Thulin B i hamnen i Molle under sommaren 1917. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141288996 141288996 Grand Hotell Ahlbeck 1917 Sedan flygaresset Enoch Thulin gjort flera hisnande landningar i hamnen tryckte Johannes Ahlbeck upp denna lilla souvenir. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153220205 153220205 Grand Hotell Ahlbeck 1918 Annons om Grand Hotell Ahlbeck i slutet av 1910-talet. "Belaget pa en av Kullens vackraste platser med storslagen utsikt over berg, skog och sjo". Grand var byggt med enkla fonster och fungerade bara som sommarhotell. Hotellets gaster inlogerades nu i flera nybyggda villor i hotellets narhet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79360091 79360091 Grand Hotell Ahlbeck 1918 Hotellet i slutet av 1910-talet med pensionat Bokebolet som ny granne (hiterst). Hotellinnehavaren Johannes Ahlbeck beklagade sig den 30 juli 1918 i Politiken: "Vore udenlandske gaester er helt blevet borte i aar, og vore svenske venner holder sig ogsaa tilbage. De fleste tager til Danmark, og danskerne tor ikke komme herover, fordi de tror, at vi sulter. Men det gor vi ikke..." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79360092 79360092 Grand Hotell Ahlbeck 1920 Utdrag ur STF:s skrift "Vilo- och kurorter i Sverige 1920" med fakta om hotell och pensionat runt om i Sverige. "25 rum, de flesta med balkong, samt stora, rymliga sallskapsrum och verandor. Enklare rum kunna erhallas i narbelagna villor. Varmbadhus 2 min fran hotellet." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=171499603 171499603 https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=184577408 184577408 Grand Hotell Ahlbeck 1923 Annons den 26 maj 1923 ur Helsingborgs Dagblad. Under denna tid speladeden omtyckta jazztrion Sven-Sander-Jibes inte bara vid Grand, utan dessutom vid Hotell Elfversson och Hotell Molleberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120126964 120126964 Grand Hotell Ahlbeck 1926 Tysk annons som publicerades i en broschyr fran Kullabergs Natur AB 1926. "Molle-Kullen. Grand Hotel Ahlback. Molle. Hotel und restaurant ersten ranges. Illustrierte prospekte frei." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=144218575 144218575 Grand Hotell Ahlbeck 1927 Intyg fran 1927 dar Johannes Ahlbeck gar i god for att sonen Ragnar under tolv sasonger arbetat som hovmastare pa Grand Hotell Ahlbeck. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413426 148413426 Grand Hotell Ahlbeck 1927 Annons i Hoganas Tidning den 9 augusti 1927 om Soaree Dansante pa Grand Hotell Ahlbeck med Oscar Textorius orkester, https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=175059088 175059088 Grand Hotell Ahlbeck 1930 Forografi, taget i begynnelsen av 1930-talet, av all personal vid Grand Hotell Ahlbeck som samlats vid trappan till hotellets huvudentre. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413427 148413427 Grand Hotell Ahlbeck 1930 Annons om hotellet 1930. Hotellets lage pa klipporna ovanfor hotellet gav ett intryck av ett ointagligt medeltida slott eller riddarborg. "Nerifran hamnen utgor hotellet ett tydligt blickfang och dominerar bybilden", skriver kulturvardaren Gerda Elfverson i sin byggnadsdokumentation om Grand Hotel i Molle. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=104254195 104254195 Grand Hotell Ahlbeck 1931 Det samlade programmet for 1931 ars sommarspel i Molle. Baler och kabareter ordnades av alla Mollehotellen, men fredagskvallens stora bal med Sisters Hoffland fran Valencia arrangerades vid Grand Hotell Ahlbeck. Dessutom upptradde trollkarlen Solimann med sin assistent Solimanne i "sensationell sceance". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109485153 109485153 Grand Hotell Ahlbeck 1931 Hotellfastigheten i begynnelsen av 1930-talet. Verandan mot ost har utvidgats nagon meter. En ny stentrappa leder upp till receptionen. Hirerst till hoger syns Hotell Kristinegrund. Fastigheten har likheter med flera samtida hotellbyggnader: Kramer i Malmo, Grand Hotell i Lund, Dalaro hotell, Falsterbohus i Falsterbo, Grand Hotell i Saltsjobaden. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79360093 79360093 Grand Hotell Ahlbeck 1935 Grand Hotell i mitten av 30-talet med pensionat Bokebolet i vansterkanten. Den resliga byggnaden med dess vita fasad, svarta tak och 8-kantiga torn har blivit ett landmarke och tydligt blickfang som ger uttryck for ett hotell av stor betydelse med hog status och det blir tidigt en av de viktigaste symbolerna for Molles storhetstid som badort. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=104575103 104575103 Grand Hotell Ahlbeck 1936 Solskensannons for Grand Hotel Ahlbeck den 20 juni 1936. "Vi vanta er till lunch, middag eller supe med dans i midsommar. Sten Hagbergs orkester konserterar och spelar till dans varje dag." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120126965 120126965 Grand Hotell Ahlbeck 1936 Hotellfastigheten under 1930-talet. Automobilernas antal har tilltagit i Molle. Hiterst till vanster Hotell Kristinegrund. Trots att detta ar hotellets framsida med storslagen huvudentre upplevs den nordostra fasaden lite som en baksida. Intrycket domineras tidigt av parkeringsplatsen och ett skuggigt lage mot norr. Den egentliga framsidan ser besokaren forst i samband med att han/hon oasserar hotellet och kommer ut pa en av verandorna mot havet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79360094 79360094 Grand Hotell Ahlbeck 1936 Engelsksprakig hotellbroschyr infor sommarsasongen 1936: "Molle-Kullen, Sweden's most popular international bathing resort. Grand Hotell Ahlbeck, Molle". Det fanns inga som helst referenser till "Molle by the sea". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145694384 145694384 Grand Hotell Ahlbeck 1936 "Grand Hotell Ahlbeck, situated on a cliff-top with an expansive view of Kullaberg, the Sound and Danish coast, offers excellent accomodation and first-class service. Also first-class rooms in a number of adjacent buildings. Dancing in the restaurant, tuesdays, fridays and sundays..." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145694385 145694385 Grand Hotell Ahlbeck 1936 "View from Grand Hotell Ahlbeck. Meals: breakfast, 9-10: coffee, porridge and eggs. Lunch, 12-2: Big "smorgasbord", hot dish and coffee. Dinner, 5.30-7.30: Small "smorgasbord", 3 courses. Also large choice from a la carte menu. Wine and spirit license." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145694386 145694386 Grand Hotell Ahlbeck 1936 Bild av Grand Hotell och dess annex (Kristinegrund). "Charges for not less than 5 days stay (per day). Rooms with sea-view, rooms with inland-view, rooms in annex with sea-view, rooms in annex with inland-view." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145694387 145694387 Grand Hotell Ahlbeck 1937 Grand Hotells sallskapsrum i slutet av 1930-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413428 148413428 Grand Hotell Molle 1938 Hotellfastigheten 1938. Hotellet har sedan ett ar overlamnats av Johannes Ahlbeck till sina barn. Det ar framst sonen Ragnar som har hand om ruljangsen. Glasverandorna ut mot havet har byggts ut. Ett myller av solmarkiser ar fortfarande ett karaktaristiskt drag for alla Mollehotellen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79360095 79360095 Grand Hotell Molle 1938 Grand Hotells utsikt pa ett av Thure Kronholms kort mot hamnen och Sundet under den tid det fortfarande gick passagerarfartyg mellan Kopenhamn och Kullen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109485150 109485150 Grand Hotell Molle 1938 Solterassen i slutet av 1930-talet. Vykortet skickades 29 juni 1938 till frk Inga-Britta Aberg, sommarjobbare vid pensionat Paradiset i Borgholm: "Efter en god middag sitter jag nu pa Grands veranda och njuter av den vackra utsikten. Idag sol och varmare antligen" Mamma". Denna yta skulle senare bli en del av en utbyggd restaurangmatsal. Hotellets innehavare gjorde 1946 en totalrenovering. "Hotellet har ju varit rekvirerat for flyktingar och allt maste malas och repareras for att ater kunna taga emot hotellets eleganta sommarpublik", skriver HD. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=104253361 104253361 Grand Hotell Molle 1938 Tva av serveringsflickorna vid Grand Hotell Molle poserar vid solterassen. Flickan till hoger heter Sally Petersson (1900-1982), som arbetade som servitris vid flera av Mollehotellen under 1930- och 40-talen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108446537 108446537 Grand Hotell Molle 1938 Bild med stark varkansla av Grand Hotell Molle i slutet av 1930-talet. Tre av serveringsflickorna njuter av utsikten fran hotellet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108446536 108446536 Hotell Kullaberg 1938 En grupp kvinnlig personal vid Grand Hotell i slutet av 1930-talet, bland dem servitrisen Sally Petersson. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108448048 108448048 Grand Hotell Molle 1939 Hotelldrottningen Lalla Olinsson tog 1939 hand om Grand Hotell Molle sedan hon ropat in hotellet vid en exekutiv auktion. Vid denna tid hade hon fortfarande kvar Stadshotellet och Strandpaviljongen i Landskrona, som hon drivit tillsammans med sin make sedan 1916. Senare blir hon dessutom innehavare av Hotell Olympia, Hotell Lindstrom, Hotell Elfverson och Storhallen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119898146 119898146 Grand Hotell Molle 1941 Annons den 11 augusti 1941 om att den riviga Diana Miller, beskriven som "Europas fornamsta swingsangerska, ska sjunga vid Grand Hotell. I den byststarka damens repertoar ingick "Chica Chica Boom Chic" och "My Heaven On Earth"- https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119897630 119897630 Grand Hotell Molle 1941 Diana Miller (1916-1993) kom till Grand den 11 augusti 1941. Hon var engelsk vokalist, trummis och orkesterledare. Hon kom som flykting till Sverige fran Norge 1940 efter att ha varit engagerad av flera brittiska dansorkestrar, t.ex. Harry Roys och Jack Hyltons. I Sverige turnerade hon tidigt med Sam Samsons orkester och Nisse Linds hot trio, senare med Emil Iwring och Seymour Osterwall (bilden). Hon medverkade senare i revyer med komikerna Tre Knas. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120511018 120511018 Grand Hotell Molle 1941 Dubbelannons den 5 juli 1941. Nu var Lalla Olinsson innehavare av bade Grand Hotell och Kullahus. I denna annons kunde hon meddela att det var dans i helgen vid bada etablissemangen till forstklassiga orkestrar. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119897631 119897631 Grand Hotell Molle 1941 Annons ur Hoganas Tidning i april 1941 om att Grand Hotell inleder en ny sommarsasong under valborgsmassoafton. Hotellet anordnar Supe-dansante och The-dansante under helgerna, bl.a. till Hoffs swingorkester. Bokningar kan bli gjorda via Stadshotellet i Landskrona, som fortfarande finns kvar i Lalla Olinssons hotellimperium. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119897632 119897632 Grand Hotell Molle 1941 Annons den 8 april 1941. Grand Hotell Ahlbeck har nu bytt namn till Grand Hotell Molle. Lalla Olinsson meddelar att hotellet under vintern byggts om och moderniserats. Hemtrevnad och komfort har blivit nyckelbegrepp. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120220119 120220119 Grand Hotell Molle 1941 Annons den 9 juli 1941 om att schlager- och revykungen Karl Gerhard (1891-1964) kommer till Grand Hotell Molle mitt under brinnande krig torsdagen den 10 juli. I hans repertoar ingick vid denna tid bl.a. "Den okanda hasten fran Troja", en satir om nazisternas maktmissbruk. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119897629 119897629 Grand Hotell Molle 1941 Karl Gerhard (1891-1964) hade retat upp alla svenskar med nazistsympatier med kupletten "Den okanda hasten fran Troja", en visa han antagligen hade med sig till Grand Hotell Molle den 9 juli 1941. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120640669 120640669 Grand Hotell Molle 1942 Lalla Olinsson blev innehavare av Grand Hotell under en konkursauktion 1940. Bilden visar henne med sin lilla tax vid den rundade balkongen till hotellets tornrum. Ur tidningen Se Nr 33-1942: "Fru Lalla Olinsson ar matmamma, mollebo och kvinnlig krogare. Hennes smorgasbord ar vida beromt." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=143480590 143480590 Grand Hotell Molle 1942 Annons ur Sydsvenska dagbladet den 5 september 1942. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=183427812 183427812 Grand Hotell Molle 1942 Bild ur Se Nr 33-1942: "Kameran fangar en trogen Mollegast, disponent G. Wadstein, med makan Ann-Mari pa Grand Hotells terass." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=143480591 143480591 Grand Hotell Molle 1942 Opera- och skadespelarparet Elvin och Marta Ottoson fangade pa Grand Hotells terass i juli 1942 av tidningen Se. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=143480592 143480592 Grand Hotell Molle 1943 Nyhetsnotis den 10 juni 1943 om att Edvard Persson (1888-1957) kommit till Grand Hotell Molle for att inleda sommarens inspelningar av filmen "Livet pa landet". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119897994 119897994 Grand Hotell Molle 1943 Vispoeten Gabriel Jonsson (1892-1984) njuter av utsikten vid Grand Hotells terass sommaren 1943. Redan 1941 hade han skrivit "Postludium till en pingst": "Molle, det finputsade skepparsamhallet vid Kullabergs terasser ar, visserligen mest tack vare sin stora havsutsikt, en fin plats att vara pa, och aven den krasnaste finsmakare pa natur, naringsnjutningar och tidsmassiga nojen bor frejdigt kunna bekanna att han med gladje reser till Molle." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119897993 119897993 Grand Hotell Molle 1943 Annons den 16 augusti 1943 om att en septett mycket valbekanta artister ska medverka vid en stor soare till forman for Kungafonden. Bland artisterna fanns Bror Bugler, Georg Fant, Gabriel Jonsson, Ivar Kage, Birgitta Wahlberg samt Martha och Elvin Ottosson. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119897995 119897995 Grand Hotell Molle 1946 Annons ur NST om "svensk" personal som efterlyses till Grand Hotell. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=185621834 185621834 Grand Hotell Molle 1946 Annons om dans- och skaldjursafton vid Grand Hotell Molle i augusti 1946. Hasse Funk svarar for musiken. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119898145 119898145 Grand Hotell Molle 1946 Vykort skickat till herr avdelningschef John Wallquist med fru, Spjutgatan 16 i Malmo: "Molle, midsommardagen 1946. Hej herrskapet. Lyckligt framkomna, hitintills stralande vader, fortjusande plats, stor och god aptit till denna vallagade och rikliga mat, ljuvliga promenader, harliga bad, tjusning och stamningsfulla smekningar fran havet, givande minnen. Halsningar Greta och Ruth." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=160396332 160396332 Grand Hotell 1946 Grand hotell, fotograferat fram Hotell Elfversons annex. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161957287 161957287 Grand Hotell Molle 1947 Annons den 13 augusti 1947 om att den estniske operatenoren Rodja Persidsky (1911-1973) ska sjunga vid Grand Hotell Molle, ackompanjerad av pianisten Gun Sandberg. Under aftonen serveras det skaldjur vid hotellet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119898273 119898273 Grand Hotell Molle 1947 Annons den 19 juli 1947 om att den omtyckte schlagerartisten Sven-Olof "SOS" Sandberg (1905- 1974) ska sjunga den 21 juni. Vid aftonens supedansant svarar Foyacks orkester for dansmusiken. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119898274 119898274 Grand Hotell Molle 1947 Annons ur Helsingborgs Dagblad 1947 om Grand Hotell Molle. "Belaget a en bergsplata ovan samhallet intar Grand en ledande plats. Storslagna restaurations- och sallskapslokaler. Moderna och hemtrevliga rum i huvudbyggnaden och annexet. Daglig konert. Dans tisdagar och lordagar till Sven Obergs eminenta orkester." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119898275 119898275 Grand Hotell Molle 1948 Annons 1948 om ny regim vid Grand Hotell Molle. Gunnar Ek, tidigare vid AF i Lund, leder nu direktionen. "Grand star val rustat med tranad personal for att bjuda sina gaster valkomna. Liksom forut om aren kommer en forstklassig orkester, Ingmar Ericson med solister, att svara for underhallnings- och dansmusik. Ett omvaxlande program av fortklassiga artister kommer att bjudas under sasongen." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119898744 119898744 Grand Hotell Molle 1948 Annons den 29 juni 1948 om att den store vispoeten Evert Taube (1890-1976) skulle komma till Grand Hotell Molle for ett gastupptradande. Dessutom skulle det bli dans till Ingermar Erikssons orkester. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119898743 119898743 Grand Hotell Molle 1948 Evert Taube kom till Grand Hotell med sin luta som en av Sveriges mest engagerade trubadurer. Visaftonen den 1 juli 1948 blev mycket uppskattad. En helt nyskriven visa hette "Har ar den skona sommar", som ocksa kom att kallas "Krig och politik". En annan helt nykomponerad visa var "Sa skimrande var aldrig havet". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120637531 120637531 Grand Hotell Molle 1949 Annons den 23 juli 1949 om att showartisten Povel Ramel kommer tillbaka till Grand Hotell Molle den 26 juli for ett gastupptradande. Ramel hade varit vid hotellet redan under sommaren 1944. Vid det tillfallaet gjorde en ung Povel Ramel sin scenpremiar. Han kom en tredje gang till Grand Hotell den 30 juli 1951. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119898780 119898780 Grand Hotel Molle 1949 Povel Ramel (1922-2007) spelade vid Grand Hotell 1949 och fick inspiration till sin "Grasanklingsblues" om "Molle by the sea", som lanserades den 15 september 1952 i filmen "Trots". I repertoaren 1949 ingick dock melodier som "Vart eget Blue Hawaii", "Johanssons boogie-woogie vals", "Kop inte en zebra" och "Tjo, vad det va' livat i holken". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120635863 120635863 Grand Hotell Molle 1953 Ett av Grands sallskapsrum i begynnelsen av 1950-talet. I annonserna for hotellet hette det: ''Fornamt belaget a en bergsplata ovan samhallet och havet intar Grand en ledande plats. Storslagna restaurations- och sallskapslokaler. Moderna och hemtrevliga rum i huvudbyggnaden och annexet. Daglig konsert. Dans tisdagar och lordagar.'' Hotellet togs vid denna tid over av direktor Gunnar Ek. I kopet av hotellet ingick en del dyrbara inventarier, bland annat portieren Viktor som dessutom var chef vid Molle elverk. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79360096 79360096 Grand Hotell Molle 1953 "Kommunalkamrerarna samlas pa Grand Hotel sondagen den 14 juni och forhandlingarna ager rum pa hotellet med borjan pa mandagen. Efter festmaltiden pa sondagen blir det foredrag av finansminister Per Edvin Skold." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148324243 148324243 Grand Hotell Molle 1955 Annons ur Sydsvenska dagbladet, Grand Hotell Molle, publicerad den 27 maj 1955. Under aftonen lovar hotellchefen Gunnar Ek att Lunds studentsangare och spexare ska roa publiken. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=172478207 172478207 Grand Hotell Molle 1956 Bild ur Veckojournalen augusti 1956: "I baren pa Grand Hotel sammantraffar froken Anita Edberg fran Stockholm och kadett Goran Larsson fran Malmo. I bakgrunden froken Marianne Billmark, Sveriges enda kvinnliga bartender." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162733846 162733846 Grand Hotell Molle 1957 Handkolorerat panoramavykort med motiv fran Molla hamn och med Grand Hotell Molle i centrum av bilden. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=188377213 188377213 Grand Hotell Molle 1958 Annons om Grand Hotell Molle som helgens utflyktsdestination under sommaren 1958. Hotellet bjuder under helgen pa forstklassig TV-underhallning: VM-finalen i fotboll mellan Sverige och Brasilien! https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119898987 119898987 Grand Hotell Molle 1959 Annons om dansafton sommaren 1959 vid Grand Hotell Molle med Rodolfo Scimes beromda showorkester. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119898988 119898988 Grand Hotel Molle 1960 Annons om dansafton vid Grand Hotell Molle den 22 juli 1960 infor korandet av arets Miss Molle. "Alla vackra flickor kan anmala sig senast mandag kl 17 till Grand... Tavlingar med av Linjeflyg skankta flygresor som pris." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108460785 108460785 Grand Hotel Molle 1960 Granddirektrisen Alice Klingener och nojesprofilen Sigvard Wallenberg delar ut titeln som Miss Molle den 22 juli 1960 till Ing-Britt Davidsson som nu ska komma ut och flyga for forsta gangen i sitt unga liv. "Fastan jag inte flugit tidigare ar jag luftburen varre", sager hon. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108460784 108460784 Grand Hotell Molle 1960 Underhallningsprofilen Lennart Hagvall (1913-1985) korar det 23-ariga konditoribitradet Gun Sjoberg till "Sommarens melodiflicka" i samband med att skivbolaget Metronome anordnar uttagning vid Grand Hotell Molle den 31 juli 1960. Lennart Hagvall torde fortfarande forknippas med melodierna "Det ar sa halsosamt och starkande i fjallen" samt "Titta in i min lilla kajuta". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119899029 119899029 Grand Hotell Molle 1960 Den 10 september 1960 kom Hogerpartiets ledare Jarl Hjalmarsson (1904-1993) med helikopter till Grand Hotell Molle for att i den absoluta valspurten infor riksdagsvalet tala om det borgerliga alternativet i svensk politik. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119899028 119899028 Grand Hotell Molle 1960 Partiledaren Jarl Hjalmarsson anlander till Molle och till Grand Hotell for ett valtal infor 1960 ars riksdagsval. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162209029 162209029 Grand Hotel Molle 1961 "Grand Hotells bada matsalar har en imponerande rad fonster. En vackrare tavla an den utsikten over det gnistrande vattnet och de maktiga klipporna erbjuder, kan ingen kallarmastare fa av en mansklig konstnar". Bild ur Veckojournalen 1961. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=104572232 104572232 Grand Hotell Molle 1961 "I solen pa Grand Hotells terass njuter man av kaffet och den friska luften. Havet blixtrar blatt vasterut, och mot soder ser man ner over det skanska landskapets mjuka granska." Bild ur Vecko-Journalen 1961. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=104572233 104572233 Grand Hotell Molle 1962 "En valrenommerad sommarrestaurang med fritt och obundet lage pa bergplatan och med hanforande vacker utsikt mot havet, nedanbyn med hamnen, kustbandet och Kullabergs sluttningar och klippkustbandet. Grand hotell ar det storsta i Molle och anordnar under hogsasongen klassiska underhallningar med framstaende aktorer..." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119899702 119899702 Grand Hotell Dahlberg 1964 I december 1964 kom 66 flyktingar till Grand direkt fran ett flyktinghem i Istanbul. Middagarna serverades i Grands stora matsal. "Svensk gronsakssoppa och vitt brod smakar utmarkt. Familjen Liti, 10-arige Konstandinos, mamma Sultana och pappa Andriko njuter en av sina forsta middagar i sitt nya hemland", skrev HD den 17 december 1964. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148530331 148530331 Grand Hotell Dahlberg 1964 Nurset Nesmiler och Maykel Lazo, flyktingar vid Grand Hotell Dahlberg, spatserar i byn. De undrade hur det kom sig att alla hus var tomma mitt i december. I hotellet "hor man i salar och korridorer idel frammande tungomal och stojande och glada ungar", skrev signaturen Suzy i Helsingborgs Dagblad. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148530332 148530332 Grand Hotell Molle 1964 Annons ur Sydsvenska dagbladet, Grand Hotell Molle, publicerad den 5 augusti 1964. Under aftonen ska artisten Lidy Lannby sjunga i en dansshow tillsammans med Wulff P-kvartetten. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=172478208 172478208 Grand Hotell Molle 1965 Miss Molle 1965 korades vid Grand Hotell Molle den 17 juli 1965. Hon hette Bodil Bergman, bodde i Harnosand, men sommarjobbade i Arild innan hon i augusti skulle inleda sina psykologistudier i Uppsala. I pris fick hon en resa till Italien. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119899701 119899701 Grand Hotell Molle 1965 Hotellinnehavaren Arne Dahlberg poserar vid hotellverandan nagra ar efter det att han och hustrun Ilse flyttade fran Grand Hotell i Helsingborg och tog hand om hotellet med samma namn i Molle i augusti 1963. Vid det laget var alla inventarier borta. Arne och Ilse reste till auktioner i England och Sverige. En gang kom Arne hem fran England med en hel container gamla stolar, som fick skrubbas och renoveras grundligt innan de kunde anvandas i restaurangen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=83331259 83331259 Grand Hotell Dahlberg 1965 Detalj av servett fran 1965 med Grand Hotell Molle och Kullens fyr inprickade tillsammans med Webers Arild, Stadshotellet Hoganas, Restaurant Thorslund i Angelholm samt Forslevs hotell i Forslevsholm. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=132953534 132953534 Grand Hotell Dahlberg 1965 Arne Dahlberg har besok vid Grand Hotell Dahlberg av Helsingborgs Dagblad och visar stolt upp Palna-Tokes pub, en helt ny barservering som byggts i tomrummet under hotellets ostliga sommarveranda. I puben serverades i tidens anda fatol, tilltugg och smaratter. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108335066 108335066 Grand Hotell Dahlberg 1965 Annons om Grand Hotell Dahlberg sommaren 1965. Succeorkestern Swebe Six spelar upp till dans. I juli utlovas dansmusik med Bo Erlandssons sexmannaorkester med vokalisten Goran Mitchen. Den 4 juli kommer storframmande i form av trumpetaren Arne Lamberth och hans orkester, https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108335068 108335068 Grand Hotell Dahlberg 1965 Annons, tidigt 1980-tal: "Valkommen till Grands kaffeservering. Fran var terass och veranda har Ni en verkligt hanforande utsikt over hamnen, sundet och Kullaberg. Njut av vart goda hembakade kaffebrod. Vi har eget bageri i huset, god asft eller lask till barnen". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413429 148413429 Grand Hotell Dahlberg 1966 Hotellfastigheten i mitten av 1960-talet. Hotellet har nytt fasadmaterial, tornet har skrudats i vitt mexitegel, verandan i ost har tappat sina fonsterrika fasader. I receptionen finns hotellportieren Victor Johnsson. Det finns ett bekymmer: Arne Dahlberg har getts avslag i byggnadsnamnden och nekas att montera upp neonljusskyltar. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79360097 79360097 Grand Hotell Dahlberg 1966 Under sommaren 1966 gjorde Grand ett experiment med striptease i sin nattklubb. Strippan Miss Ramona kom direkt fran ett framtradande vid Kiviks marknad. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153220207 153220207 Grand Hotell Dahlberg 1969 Annons om dansafton vid Grand Hotell Molle med Helsingborgsorkestern Stig-Gorans som ansvariga for musikunderhallningen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119899703 119899703 Grand Hotell Dahlberg 1971 Biopubliken fick i april 1971 en skymt av Grand Hotell Dahlberg i den svenska filmen "Deadline", som Stellan Olsson spelat in i Molle under sommaren 1970. Filmen handlar om hur byn drabbas av massdod sedan ett Natoplan av misstag slappt ut biologiska stridsmedel. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141220864 141220864 Grand Hotell Dahlberg 1975 Grand Hotell Dahlberg blev inspelningsplats den 5 augusti 1975. Det var TV-programmet "Sverige ratt upp och ner" som gjordes i Molle. Bilden visar TV-producenten Hans Dahlberg och programledaren Lennart Swahn. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141491589 141491589 Grand Hotell Dahlberg 1975 Ytterligare en bild som togs vid TV-produktionen fran Molle den 9 augusti 1975. Programledarna Lennart Swahn och Karin Falck syns till vanster i bild. Till hoger syns producenten Hans Dahlberg. Den tredje personen kan jag inte namnet pa. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141491592 141491592 Grand Hotell Dahlberg 1976 Grand Hotell blev under hosten 1976 tillfallig flyktingforlaggning, framfor allt for asylsokande fran Iran och Syrien. Darmed aterupptogs den tradition som Molle haft av flyktingmottagande: av ungerska flyktingar 1956, judar fran tyska koncentrationslager 1945-46 och judiska danska flyktingar 1942-45. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141491590 141491590 Grand Hotell Dahlberg 1976 Libanesiska flyktingar utspisas i Grand matsal under vintern 1976. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=190890780 190890780 Grand Hotell Dahlberg 1980 Arkitektritning, tidigt 1980-tal, av Grand Hotells huvudbyggnad, sedd fran norr. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413431 148413431 Grand Hotell Dahlberg 1980 Arkitektritning, tidigt 1980-tal, av Grand Hotells huvudbyggnad, sedd fran havet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413432 148413432 Grand Hotell Dahlberg 1980 Arkitektritning, tidigt 1980-tal, av Grand Hotells personalbyggnad. Den kallades sedan tidigt 1920-tal for Hollywood - troligen med tanke pa alla dramatiska handelser som utspelade sig i personalrummen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413430 148413430 Grand Hotell Dahlberg 1982 NST den 2 juli 1982: "Idag oppnar Arne Dahlberg pa Grand hotell i Molle nagot som kallas Captains corner. Ett mysstalle, som ar handikappvanligt. Lokalerna, som ar i bottenplanet pa hotellet, har funnits i tva ar men nu ar de nyinredda. Har skall folk kunna stanna till. Det ar ett "slink-in-stalle" tycker krogaren som faktiskt varit agare av Grand hotell i snart 20 ar. Han kommer fran Goteborg, men har lart sig att alska Kullabygden, inte minst Molle..." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413433 148413433 Grand Hotell Dahlberg 1983 Annons fran 1983 om rakafton vid Grand Hotell Dahlberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413434 148413434 Grand Hotell Dahlberg 1984 I november 1984 fungerade Grand Hotell Dahlberg aterigen som flyktinghotell. Nu hade det kommit en stor grupp iranier till Sverige. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=150850810 150850810 Grand Hotell Dahlberg 1984 Annons fran 1984 om supe med dans vid Grand Hotell Dahlberg https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413435 148413435 Grand Hotell Dahlberg 1994 I maj 1994 blev Marie Fredriksson och Mikael Bolyos akta makar. De gifte sig i Ostra Ljungby kyrka, men firade brollopsfesten pa Grand Hotell Dahlberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413436 148413436 Grand Hotell Dahlberg 1995 Grand Hotell Dahlberg och Kullaberg var 1995 inspelningsplatser for den danska filmen "Kun en pige" med Puk Scharbau i rollen som Lise Norgaard. I boken var det snarare Hotell Elfverson som var platsen for huvudpersonens eskapader i Molle. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141216003 141216003 Grand Hotell Dahlberg 2000 Det vankas grisfest vid Grand Hotell Dahlberg den 26 april 2000 och personalen inspekterar grisen. I bakgrunden syns hotellinnehavaren Arne Dahlberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141491591 141491591 Grand Hotell Ahlback 2001 Arne Dahlberg poserar med sin nyckelpersonal vid hotellets huvudentre. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153220206 153220206 Grand Hotell Dahlberg 2002 Grand Hotell Dahlberg, Kullaberg och Kullagardens wardshus var 2002 inspelningsplatser for den danska spelfilmen "Bjergkuller" med Jessica Zanden, Peter Gantzler, Reine Brynolfsson och Ann Eleonora Jorgensen i huvudrollerna. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141216002 141216002 Grand Hotell Dahlberg 2002 Aftionbelysning vid Grand Hotell Dahlberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148413437 148413437 Grand Hotell Dahlberg 2009 Huvudentren till Grand Hotell Dahlberg. Danska Naestved-Bladet beskriver hotellet som "et badehotel, der har vaeret med hele vejen fra rede tilredeligt insted." Tidningen skriver: "Eventyrhotellet ligger helt enestaaende, med klipperne bag sig og en helt enestaaende udsigt over Kattegat foran. Familien Dahlberg har drevet Grand Hotel Molle siden 1963. Datteren Eva, der faktisk er foedt paa hotellet, styrer i dag det smukke refugium. I dag besoeger mange danskere hotellet. Aarsagerne er aabenlyse. Foruden den guddommelige belig- genhed byder hotellet paa en skon upraetentios atmosfaere, mad i absolut bedste klasse og faciliteter, der matcher omgivelserne. Og prisen for en nat, en tre retters menu og morgenmad i toppklass var i februar kun ca. 700 danske kroner." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109485154 109485154 Grand Hotell Dahlberg 2010 ''Likt en fluffig marangsviss ligger det gamla badhotellet pa sin klippa med utsikt mot Oresund'', skrev Dagens Nyheter haromaret. Hotellet drivs an idag av familjen Dahlberg, numera med Eva Dahlberg som innehavare. Grand har under arens lopp byggts ut med flera nya verandor. I nedersta planet under verandan i sydost byggdes 1979 en nyare del med barservering. Dar har bistron Captain's numera bytt namn till Seaside, samma namn som hotellets diskotek hade i begynnelsen av 1970-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79244462 79244462 Grand Hotell Dahlberg 2010 Grand Hotells personalhotell Hollywood ligger sedan 1930-talet alldeles intill den stora hotellbyggnaden. Den kallas idag "Lilla Annexet" och rymmer ett lite billigare och enklare vandrarhemslikt boende med tvattstall p? de sex rummen samt wc och dusch i korridoren. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148790761 148790761 Grand Hotell Dahlberg 2010 I juli 2010 anordnades tidernas brollopsfest av Grand Hotell Dahlberg. Under tre dagar firade hockeystjarnan Henrik Zetterberg och Emma "Robinson-Emma" Andersson sitt giftermal. Denna bild var en av ett otal som fann sin vag till olika bloggare. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141512732 141512732 Grand Hotell Dahlberg 2010 Grand Hotell korades 2010 till "arets hotell" av tidskriften Skane. Bilden visar tidningsomslaget. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=133835219 133835219 Grand Hotell Dahlberg 2010 Tidskriften Skane publicerade i samband med korandet en kortintervju med Eva Dahlberg. Hon berattade att hemligheten bakom hotellets succe varit kontinuerlig fornyelse, utan att gora avkall pa tradiitionen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=133835218 133835218 Grand Hotell Dahlberg 2011 Annons om Grand Hotell Dahlberg fran sommaren 2011 i tidskriften Skane. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=133835217 133835217 Grand Hotell Dahlberg 2012 Danska Naestvedsposten kom till Grand hotell i mars 2012 och imponerades av samma saker som de som kom hit ett sekel tidigare hade blivit. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162102645 162102645 Grand Hotell Dahlberg 2012 En sista utpost mot havet, Grand hotells lusthus ligger som ett fyrtorn vid klipporna ut mot Kattegatt. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162102644 162102644 Grand Hotell Dahlberg 2012 Spa, alldeles intill hotell och hav. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162102647 162102647 Grand Hotell Dahlberg 2012 Grands nyrenoverade tornsvit stod klar att hyras ut under sommaren 2012. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162102646 162102646 Grand Hotell Dahlberg 2012 Hotellets nyrenoverade s.k. Grand-svit stod klar att hyras ut under sommaren 2012. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162102648 162102648