HOTELL KULLABERG https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/ HOTELL KULLABERG Hotell Kullaberg 1902 Fotografiet har tagits av hovfotograf Peter P Lundh vid Hotell Kullaberg under sommaren 1902 eller 1903. I bildens ytterkant skymtar den vagnbana som band samman stenbrottet i norra delen av byn med utskeppningen av stenkross i hamnen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=170323045 170323045 Hotell Kullaberg 1888 Bild av den restaurationsbyggnad som Axel Andersson drev som en enklare form av hotell med start 1875 och fram till storbranden i Molle den 11 augusti 1890. Vid platsen byggdes senare Hotell Kullaberg. Ur fotoexpose av Hans-Otto Pyk. Bilden finns dessutom i Ruffen i Molle hamn. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=94531729 94531729 Hotell Kullaberg 1889 Hotell Kullaberg i sitt originalskick. Bilden tagen strax innan hela hotellbyggnaden lades i ruiner av en storbrand https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145051093 145051093 Hotell Kullaberg 1889 Hotell Kullaberg som hotellbyggnaden tedde sig under slutet av 1880-talet. Bara en enkel skylt, RESTAURANG, skvallrade om att det fanns logi och mat att ta vara pa i byggnaden. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161968359 161968359 Hotell Kullaberg 1890 Axel Anderssons restaurationsbyggnad ligger som en kolnad ruin sedan de centrala delarna av byn lagts i ruiner i en storbrand den 11 augusti 1890. Bild ur Mollekuriren. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=102231192 102231192 Hotell Kullaberg 1890 Hotell Kullaberg i rutiner efter 1890 ars storbrand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161968362 161968362 Hotell Kullaberg 1891 Annons ur Hoganas Tidning i juni 1891. Axel Andersson skriver att Hotell Kullaberg, grundat 1882 som en enkel tavern, byggts upp igen efter storbranden i augusti 1890. Hotellet arrenderades fram till 1905 av Johannes Gudmundsson, som sedan flyttade till grannbyn och drev Hotell Arild (idag Rusthallaregarden). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79247547 79247547 Hotell Kullaberg 1893 Bild av hotellet under 1890-talet sedan det byggts upp igen i tvenne etager. Granarna har Johannes Gudmundsson plockat ner till byn i syfte att sprida skogs- och talldoft och kamouflera den kloakstank som ofta spred sig hit fran hamnen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605403 115605403 Hotell Kullaberg 1895 Hotell Kullaberg med granruskor vid entren. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148416282 148416282 Hotell Kullaberg 1894 Notis ur Hoganas Tidning fran sommaren 1894: "Man roar sig dock i Molle. Forliden afton var konsert anordnad a herr Axel Anderssons restaurant inom badsociteten, varvid upptradde tva operasangare fran Kopenhamn med en musikintresserad dam vid pianot." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119896515 119896515 Hotell Kullaberg 1895 Bild av folklivet vid hotellet i mitten av 1890-talet. Den svenska flaggan vajar vid sidan av Svenska turistforeningens fana vid hotellets tak. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=104710568 104710568 Hotell Kullaberg 1896 Hotell Kullaberg i mitten av 1890-talet. Delforstoring. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605405 115605405 Hotell Kullaberg 1896 Hotell Kullaberg i mitten av 1890-talet. Den svenska flaggan fladdrar i vinden bredvid Svenska Turistforeningens flagga. Delforstoring. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605401 115605401 Hotell Kullaberg 1897 Tidigt fotografi av Hotell Kullaberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605404 115605404 Hotell Kullaberg 1897 Tidigt fotografi av Hotell Kullaberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605399 115605399 Hotell Kullaberg 1899 Handkolorerat fotografi, slutet av 1890-talet. I en annons i maj 1899 heter det: "Hotell Kullaberg rekommenderas for resande och ortens befolkning. Praktig restaurant och bilig priser. Harlig utsigt fran verandor och serveringsrum. Joh:s Gudmundsson." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109486305 109486305 Hotell Kullaberg 1899 Vykort av Hotell Kullaberg, postat den 22 juli 1900. "Kara Arthur! Hur mar du! Tack for korten som vi fingo af dig. Helsningar fran Far, Moster Lina, Ruth, Halfvar och Tora." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109486307 109486307 Hotell Kullaberg 1900 Vykort som skickades fran Helsingborg i januari 1900. Bilderna tagna i slutet av 1890-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=175200980 175200980 Hotell Kullaberg 1900 Vykort, postat i augusti 1900. "Brunnby d 24.8.00. H.A. Hjartligt tack for brefkort och bref. Ater har tiden ilat ifran mig. Walkommen till Hanna. Kom hit pa sondag om du vill, det vore sa rolitgt att fa traffa dig igen. Halsn fran Hanna, Mia m.fl. Din Lisa." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=147092600 147092600 Hotell Kullaberg 1901 Vykort med motiv av Molle hamn och Hotell Kullaberg, senvintern 1901: ''Molle... passar ej for dem, som ej tal vatten i Stoflarna en gang. Helsa hvem Du vill fran Farbror Isak.'' https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=112203854 112203854 Hotell Kullaberg 1900 Axel Andersson, den man som grundade Hotell Kullaberg och som kring sekelskiftet var byns starke man. Han blev 1907 ordforande i Molles nybildade municipalnamnd och var senare med om att starta Molle kapellforening, som samlade in pengar till ett kyrkobygge i byn. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605396 115605396 Hotell Kullaberg 1901 "Halsning fran Kullen. Hotel Kullaberg pr. Molle. Efter fot. af Kongl Hof-fotograf Lundh, Molle." Allerum den 25/11 01. Snalla Fr. Paulsson! Hur lefver varlden med Eder nu for tiden, det ar nu lange sedan vi talades vid. Vi har lite sno har nere i Skane och ratt kallt. Halsningar fran Alice." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=113042668 113042668 Hotell Kullaberg 1901 "Hotel Kullaberg pr. Molle." Kara lille Schwageren. Paa Hotellet her har vi i Dag varit og drukket Kaffe, derefter en tur i Bjergen, nu er min Kone i skartet op til ovn. Kardens ende at soppe! Du kan lide spids paa her er storartet dejligt. Hilsen Valborg Elna Anna og Axel. Hils alle hjemme" https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=113042669 113042669 Hotell Kullaberg 1901 Bild av Hotell Kullaberg och Ruffen i hamnen. Gubbarna sitter vid den ruff som spolades bort i en storm 1902. Fotografi ur Fredric Tackstroms almanacka for 2012. Till salu genom Stilbildarna i Molle. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=128782390 128782390 Hotell Kullaberg 1902 Vykortsfotografi av Hotell Molleberg, med hast och vagn framfor hotellentren, troligen taget under sommaren 1902. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120221653 120221653 Hotell Kullaberg 1902 Vykort av Hotell Kullaberg, skickat till Stockholm den 6 juli 1902: "Med detta brefkort vill jag endast omtala for Eder, att jag ar lyckligt hitkommen, att jag funnit Molle mycket trefligt och harligt, sa att jag tror att jag kommer att trifvas godt har, och att det ar vackert vader. Det stormade visserligen igar forskrackligt, men det har inte varit kallt alls. Haller pa att skrifva ett bref med utforligare skildringar. Hjertliga helsningar till alla. Anna.'' https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=112203853 112203853 Hotell Kullaberg 1902 Vykort av Hotell Kullaberg, skickat till Humlebaek den 9 september 1902, klockan 11.50. "Kullen en lykkelig. Astrid, Bolgerne gar hart. Henning. Endelig fik jeg 3 flasker af 1 slags, 3 af en anden, 3 med forskelligt. Vi kommer snart til Humlebaek*. E Viola. *Det gor jeg ogsaa men det interesserar dig vel ikke. Otto. *Det gor jeg icke, det interesserer de vel meget. A. Zadig." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=117016453 117016453 Hotell Kullaberg 1902 Nyarshalsning fran Molle fran aren efter sekelskiftet. "Molle den 31 december 1902. Ett godt nytt aar tillonskas lille far af oss alla i himmet. Fars Otto." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161968356 161968356 Hotell Kullaberg 1902 Vykort skrivet den 12 juni 1902: "Tack sa mycket for vyen och for helsningarne! Och efven en helsning fran Anna. Hon ar ej med an am bara. Reste fran Malmo i morse och ligger nu nedanfor Kullabergets fot. Manga helsningar tillbaak fran Olle." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=142170667 142170667 Hotell Kullaberg 1903 Handkolorerat vykort av Hotell Kullaberg, med noteringen "Feb 2nd 1904". Noteringen tycks ha gjorts av en engelsk person den 2 februari 1904. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108459671 108459671 Hotell Kullaberg 1903 Samma vykortsfotografi i annan handkolorerad version. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605393 115605393 Hotell Kullaberg 1905 Detalj ur tidigare fotografi. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161958463 161958463 Hotell Kullaberg 1904 Vykort av Josiefinelustgrottan, skickat av en inneboende vid Hotell Kullaberg sommaren 1904. "Med mycken tack for senast, hoppas allt ar sig likt, har ar manga fortjusande platser att se, vanligen Augusta. Elin har val inte hort nagot passande sedan till hosten att gora. Adr Hotell Kullaberg Molle." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=110050343 110050343 Hotell Kullaberg 1904 Bild av Hotell Kullaberg med det ovre etaget tillbyggt. Bilden tagen 1904-06, innan hotellet 1907 fick ett tredje plan och stor verandamatsal. Den danska och svenska flaggan vajar sida vid sida ovan hotelltaket. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79247546 79247546 Hotell Kullaberg 1904 Samma fotografi, men i en skarpare och mer beskuren version. Den 16 juli skriver Hoganas Tidning: "Resandestrommen till Molle ar f.n. oerhort stor. Bostaderna aro ofverfulla sa att det t.o.m. intraffat att personer som ej pa forhand betingar sig logis maste atervanda hem efter ett dagsbesok." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605400 115605400 Hotell Kullaberg 1904 Samma fotografi, men i en version som har ljusskador i ena ytterkanten. Hotellet betingade vid denna tid ett taxeringsvarde pa 18.500 kronor. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108454362 108454362 Hotell Kullaberg 1905 Hotellet under tidigt 00-tal. Detaljforstoring. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162210015 162210015 Hotell Kullaberg 1905 Den tysk-judiske forfattaren Ludwig Fulda hyrde resanderum vid Hotell Kullaberg i juli 1905. Hans visit ledde till notiser i lokalpressen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109273277 109273277 Hotell Kullaberg 1905 Notis ur Hoganas Tidning om att Ludwig Fulda checkat in vid Hotell Kullaberg tillsammans med Theodor Wolff, den ansedda tyska dagstidningen Berliner Tagesblatts korrespondent i Paris. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109486308 109486308 Hotell Kullaberg 1905 Vykort av Hotell Kullaberg, troligen utgiven kring 1905. Utemoblemanget har placerats ut, men stamkunderna har inte intagit sina platser. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=146866337 146866337 Hotell Kullaberg 1905 Fotografi av Hotell Kullaberg sommaren 1905. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108459670 108459670 Hotell Kullaberg 1905 "Utsikt fran Hotell Kullaberg", vykort i mitten av 00-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=114407479 114407479 Hotell Kullaberg 1906 Hotellfastigheten kring 1905-06. "Hotell Kullaberg rekommenderas for lustresande och ortens befolkning. Praktig restaurang och billiga priser. Harlig utsigt fran verandor och serveringsrum", hette det i en tidningsannons. Uppe vid Harastolen har bygget av Grand Hotell Ahlbeck inte ens inletts. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79253915 79253915 Hotell Kullaberg 1906 Champagnen kyles vid Hotell Kullaberg kring 1905-06 med flera av byns hotellinnehavare. Hiterst i bild syns Bernhard Paulson, Hotell Molleberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=83889692 83889692 Hotell Kullaberg 1907 Annons om Hotell Kullaberg ur Politiken 1907. Molle, Kullen. Aeldste hoterl. Godt kokken. I aar betydeligt utvidet. 25 vaerelser med veranda, og smukkeste udsigt over havet og de berommelige bjergpartier. Fuld forplejning over 5 dage kun 2,50 Kr pr. dag. Vaerelse fra 1 Kr pr Dogn. Med hojagtelse Axel Andersen." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120221654 120221654 Hotell Kullaberg 1907 Bild tagen under 00-talets senare halva efter det att hotellet 1907 byggts till med ett tredje etage och stor verandamatsal. "Salunda har Hotell Kullaberg under denna var okat utrymmet med en hel vaning, hvarigenom resanderummens antal tredubblats, och forsett alla rummen med vattenledningar och andra mycket komfortabla anordningar", skrev Hoganas Tidning den 10 maj 1907. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79247548 79247548 Hotell Kullaberg 1907 Artikel i Hoganas Tidning 1907 under rubriken "Hotellerna i Molle". "Salunda har Hotell Kullaberg under denna var okat utrymmet med en hel vaning, hvarigenom resanderummens antal tredubblats, och forsett alla rummen med vattenledningar och andra mycket komfortabla anordningar..." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120221655 120221655 Hotell Kullaberg 1907 Hotellfastigheten 1907 strax efter det att hotellet byggts ut. Detta var verkligheten den 29 juli 1907 i samband med att Tysklands kejsare Vilhelm II i all hast intog kylda drycker vid uteserveringen. Detta var dessutom verkligheten i samband med att forfattaren Hjalmar Soderberg kom till hotellet och kom i samvaro med danskan Emelie Voss, som skulle bli hans andra fru. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79250403 79250403 Hotell Kullaberg 1907 Samma fotografi, men i mer beskuren version. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605395 115605395 Hotell Kullaberg 1907 Samma vykortsfotografi, men i handkolorerad version. Den svenska flaggan har gjorts klart blagul, den danska har gjorts tydligt rodvit. Molnformationerna har gjorts mer fantasifulla. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141114949 141114949 Hotell Kullaberg 1907 Tysklands kejsare Vilhelm II kom pa dagsvisit till Molle den 29 juli 1907. Han intog kylda drycker vid Hotell Kullabergs uteservering, som under ett helt decennium kom att kalla sig "kejserlig hofvlefverantor". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109486303 109486303 Hotell Kullaberg 1907 Hjalmar Soderberg har plockat upp den unga Emelie Voss hatt ute vid byns hamnpir i augusti 1907. Bada var inneboende vid Hotell Kullaberg och deras samvaro ledde till att Soderberg senare skiljde sig och gifte om sig. Bilden ur en SVT-inspelning sommaren 2001. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=113357312 113357312 Hotell Kullaberg 1908 Ett handkolorerat vykort av Hotell Kullaberg, troligen utgivet 1908 eller 1909. En kusk har placerat sitt ekipage alldeles vid husknuten. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=128117346 128117346 Hotell Kullaberg 1908 Hotell Kullaberg i slutet av 00-talet. Grupper av sommarboende har samlats vid fiskehamnen for diskussioner. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109273560 109273560 Hotell Kullaberg 1908 Samma fotografi, men i handkolorerad version. Notera de tre nyanserna i den tyska flaggan vid hotellfasaden - helt olik sentida tyska flaggor. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=149301871 149301871 Hotell Kullaberg 1909 "Molle. Hotell Kullaberg". "Har har en langre tid bott en familj aus Lubeck; Far, mor och tre dottrar som Jag har varit mycket tillsammans med. Den yngsta af dottrarna ar en oerhort treflig flicka pa 19 varar och jag och en Sven Helander som du lar kanna nar du kommer hit ha varit mycket tillsammans. Nu ej mer plats" Hjartliga halsningar Annie." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=113042666 113042666 Hotell Kullaberg 1909 Hotellfastigheten i slutet av 00-talet. Enligt en annons i Politiken hade hotellet "godt kokken. I aar betydeligt udvidet, 15 vaerelser med veranda, og smukkeste udsigt over havet og de berommelige bjergpartier. Fuld forplejning over 5 dage kun 2,50 kr pr. dag. Vaerelse fra 1 kr pr dogn." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79250402 79250402 Hotell Kullaberg 1909 Samma fotografi som det tidigare. Delforstoring. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141114950 141114950 Hotell Kullaberg 1909 En av de boende danska damerna vid Hotell Kullaberg drabbades i juli 1909 av ett olycksfall vid en slipprig promenad ute vid Kullens fyr. "Fru Friis foll fran en hojd af 15 meter ned bland klipporna hvarvid hon svart skadades i ruggen. Hon fordes till Hotell Kullaberg dar hon vardas af lakare", skrev Tidningen Kalmar. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148416280 148416280 Hotell Kullaberg 1910 Handkolorerat fotografi av Hotell Kullaberg och det bakomvarande bankpalatset Skaeraton i begynnelsen av 1910-talet. Den skarpt kolorerade hamnstugan Ruffen syns hiterst. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605394 115605394 Hotell Kullaberg 1910 Handkolorerat vykortsfotografi av hamnen med Hotell Kullaberg i centrum. I bildens ytterkant skymtar dessutom Hotell Corfitzon (t.h.). Bilden troligen tagen omkring 1910. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=168267763 168267763 Hotell Kullaberg 1910 Handkolorerat vykort av Hotell Kullaberg i begynnelsen av 1910-talet. Detalj ur det tidigare vykortsfotografiet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162210014 162210014 Hotell Kullaberg 1910 Danskt vykort som postades vid Hotell Kullaberg den 5 juni 1910. ''Till Frk Anna Poulsen, Helsingor. En rigtig Venlig Hilsen sendes Eder her overfra. I kan jo nok se at jeg er i Kullen. Paa Hotellet ni ser skal vi Danse. Din Laura Hanau." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=110583080 110583080 Hotell Kullaberg 1912 Vykort av Hotell Kullaberg fran Axel Marins forlag i Helsingborg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=160395478 160395478 Hotell Kullaberg 1912 Texten fran foregaende vykort, skickat den 16 augusti 1912 till frk Linda Wennerlow, Hogbergsgatan 37a, Halldens, Stockholm. "Helsningar fran Mollebadet. Aldrig kunde jag tro att det i Sverige skulle finnas en vra der det ar sa fritt fran all etikett, har ar man som en stor familj, med medlemmar fran alla landsandor. Jag ligger pa stranden ock skrifver, sa det ar friska vindar som fir min helsning till er alla. Esther Bjorck." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=160395479 160395479 Hotell Kullaberg 1912 Personalen vid Hotell Kullaberg samlad vid hotelltomtens baksida i begynnelsen av 1910-talet; hotellkusk, koksjungfrur, staderskor, kallskankor, diskare och servitriser. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=83331260 83331260 Hotell Kullaberg 1937 Folkmyller vid Hotell Kullaberg i slutet av 1930-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161968361 161968361 Hotell Kullaberg 1913 Brev skrivet av en okand tysk badgast i Molle till fru D. Schone pa Mittelstrasse 7 i tyska Magdeburg. Hotellkuvertet fran Hotel Kullaberg har poststamplata i en postiljonkupeexpedition (PLK122) den 23 augusti 1913. Utlandsportot var vid denna tid 20 ore. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108459672 108459672 Hotell Kullaberg 1913 Utrdrag ut Hotell Kullaberg hotelliggare i juli 1913. Listan publicerad i Badgasttidningen for Molle, Arild och Viken. Detta ar karaktariserades hotellet av Peter P Lundh: "Sardeles komfortabelt samt vacker belaget vid Torget och hamnen." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108448047 108448047 Hotel Kullaberg 1914 Gruppfoto av badturister vid hamnen med Hotell Kullaberg i bakgrunden. Bilden troligen tagen i mitten av 1910-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=140357222 140357222 Hotell Kullaberg 1915 Ett aeroplan har landat vid sidan av torpedfartyget Castor i hamnen i Molle. I bakgrunden syns Hotell Kullaberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=176474620 176474620 Hotell Kullaberg 1915 Annons om Hotell Kullaberg fran krigssommaren 1915. "Vacker belaget intill havet med harligaste utsikt over det naturskona Kullaberg. 1:sta klass pension till moderata priser. M.S. Cronberg". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=121326989 121326989 Hotell Kullaberg 1920 Karaff med Hotell Kullabergs sigill, tillverkad i slutet av 1910-talet. I likhet med andra Mollehotell kom porslinet fran Ester Palmgrens inredningsbutik vid Kullagatan i centrala Helsingborg. Sigillet var snarlikt for alla hotellen i byn med en skansk grip i centrum. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161578097 161578097 Hotell Kullaberg 1920 Utdrag ur STF:s skrift "Vilo- och kurorter i Sverige 1920" med fakta om hotell och pensionat runt om i Sverige. "Stora, ljusa sallskapsrum, matsals- och kafeverandor. Elektriskt ljus. Tradgard. Rumspris enkelrum 2-4, dubbelrum 3-6 kr pr dag. Tillfalle till utflykter med motorbar. Tyska, franska och engelska talas." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=171498517 171498517 Hotell Kullaberg 1922 Hotellfastigheten under 1920-talet. Hotell Kullaberg innehades och drevs nu av fru och kapten Martin Cronberg. I bakgrunden har Grand Hotell Ahlbeck blivit bortretuscherat ur fotografiet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79250406 79250406 Hotell Kullaberg 1922 Reklamtext i begynnelsen av 1920-talet. "Hotell Kullaberg, Molle, Kullen Rekommenderas. Vackert belaget intill havet med harligaste utsikt over det naturskona Kullaberg. M.S. Cronberg. Rikstelefon 7." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=113042667 113042667 Hotell Kullaberg 1925 Operasangaren Carl Axel Holmqvist medverkar sjalv i samband med att en grupp cykelburna pojkar ska ut pa byn i mitten av 1920-talet och dela ut flygblad infor ytterligare en musikafton vid Hotell Kullaberg. Redan 1920 hade Holmqvist sjungit vid Hotell Molleberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605397 115605397 Hotell Kullaberg 1925 Reklamfolder om Hotell Kullaberg i mitten av 1920-talet. Broschyren inkluderar text, bilder av hotellet och en schematisk karta med de mest omtyckta promenadstigarna vid Kullaberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=112851823 112851823 Hotell Kullaberg 1925 "Hotell Kullaberg ar belaget i Molle fisklage vid foten av Kullaberg. Dess lage ar det mest centrala invid hamnen i omedelbar narhet av post- och telegrafstation, kall- och varmbadhusen samt badplatserna vid Ransviken och Fogelviken. Den sistnamnda badplatsen ar synnerligen lamplig for barn... Hotellet ar fullstandigt renoverat och moderniserat med varmeledning, rinnande vatten samt badrum etc och erbjuder hotellet all komfort och trevnad..." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145696080 145696080 Hotell Kullaberg 1926 Fiskaren Johannes Andersson skjuter sin rullebor framfor sig vid ljugarbanken vid Ruffen i Molle hamn sedan han nyss passerat Hotell Kullaberg under sin spatsertur ner mot kajerna. Bilden tagen i mitten eller slutet av 1920-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=113042665 113042665 Hotell Kullaberg 1926 "Kullen-Molle. Hotel Kullaberg. Hotel ersten Ranges. Pensionspreis mit Zimmer von Kr. 6.- pro Tag. Schattiger Garten. Herrlichste Aussicht uber das Meer und den naturschonen Kullaberg. M.S. Cronberg." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=144219474 144219474 Hotell Kullaberg 1927 Hotellfastigheten i slutet av 1920-talet. I bakgrunden har Grand Hotell Ahlbeck aterigen bortretuscherats ur fotografiet. Vid denna tid var Hotell Kullaberg utarrenderat till frk Maria Book och fru A Trolle-Henckel. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79250404 79250404 Hotell Kullaberg 1927 Annons om Hotell Kullaberg fran slutet av 1920-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162210017 162210017 Hotell Kullaberg 1928 Annons om Hotell Kullaberg fran ett av dagsprogrammen vid 1928 ars Hoganasutstallning. "Gott bord, fullstandiga rattigheter, bilgarage". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=121326990 121326990 Hotell Kullaberg 1929 Hotellbroschyr fran 1929. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145696081 145696081 Hotell Kullaberg 1929 Hotellbroschyr fran 1929. "Hotellet som at forsett med elektriskt ljus, omfattar 20 komfortable rum. Till de flesta av dessa hor balkong. Fran flera av rummen har man en vidstrackt utsikt over hamnen, havet och Kullaberg. Hotellet ager fullstandiga spritrattigheter. Sarskild omsorg lagges vid gott bord och val lagrade viner..." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145696079 145696079 Hotell Kullaberg 1929 Annons om Hotell Kullaberg ur Politiken 1929. "Aabent 19 maj-15 september. Smukt beliggende ved havet i umiddelbar naerhed af telegraf og jernbanestation. Godt kokken. Propre vaerelser. Alla rettigheder. Garage. Tlf 7 Molle." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120221656 120221656 Hotell Kullaberg 1929 Ung hotellvaktmastare vid Hotell Kullaberg i slutet av 1920-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605398 115605398 Hotell Kullaberg 1930 Annons 1930. Byns badhotell konkurrerade om vilket som hade det mest praktfulla laget och de mest fantastiska vyerna. "Vackert belaget intill havet med harligaste utsikt over det naturskona Kullaberg", skrev Hotell Kullaberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=104455461 104455461 Hotell Kullaberg 1930 Automobiler samlade vid Hotell Kullaberg i begynnelsen av 1930-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161968357 161968357 Hotell Kullaberg 1931 Sexton av byns maktigaste herrar samlade vid Hotell Kullaberg i begynnelsen av 1930-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605392 115605392 Hotell Kullaberg 1934 Hotellpersonal i verandamatsalen sommaren 1934. Sannolikt visar bilden arrendatorerna under 23 ar: frk Maria Book och fru A Trolle-Henckel. Efter flera torrlagda ar hade hotellet till sommaren 1931 ater beviljats sprittillstand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79247549 79247549 Hotell Kullaberg 1934 Hotellets kvinnliga ledarduo vid verandamatsalen i juli 1935. Vid denna tid kostade ett enkelrum mellan 1,50 kronor och 3 kronor, ett dubbelrum kostade tre-sex kronor. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79250408 79250408 Hotell Kullaberg 1934 Hotellets kvinnliga ledarduo poserar vid hotellfastigheten. Bilden tagen under sommaren 1934. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79249375 79249375 Hotell Kullaberg 1935 Detaljbild ur broschyr om Hotell Kullaberg, utgiven till sommaren 1935. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=123825389 123825389 Hotell Kullaberg 1935 En tysk turistgrupp vid Hotell Kullaberg under mitten av 1930-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162210016 162210016 Hotell Kullaberg 1936 Fotografi av Hotell Kullaberg, taget under sommaren 1936 av fotograf Gunnar Lundh. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=150916303 150916303 Hotell Kullaberg 1937 Hotellfastigheten under 1930-talet. I bakgrunden syns Kopenhamnsfarjan Sankt Ibb vid kaj i Molle hamn, ytterligare en Kopenhamnsfarja pa vag ut i Sundet samt Molle kallbadhus, som skulle forsvinna far alltid i en isig vinterstorm 1939-40. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=111615830 111615830 Hotell Kullaberg 1937 Hotellfastigheten i slutet av 1930-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605402 115605402 Hotell Kullaberg 1937 En regnig sommardag i slutet av 1930-talet. En trio damer flanerar vid Gyllenstiernas alle och tycks fundera kring att eventuellt titta in till Hotell Kullaberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=124986567 124986567 Hotell Kullaberg 1938 Fyra servitriser vid Hotell Kullaberg ler mot fotografen. Bild tagen i slutet av 1930-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115603224 115603224 Hotell Kullaberg 1938 Bild av personal och hotelledning tagna under slutet av 1930-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161368714 161368714 Hotell Kullaberg 1938 Bild av personal och hotelledning tagna under slutet av 1930-talet under den tid Maria Book styrde hotellet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161368715 161368715 Hotell Kullaberg 1938 Bild av personal och hotelledning tagna under slutet av 1930-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161368719 161368719 Hotell Kullaberg 1938 Bild av personal och hotelledning tagna under slutet av 1930-talet under den tid Maria Book styrde hotellet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161368716 161368716 Hotell Kullaberg 1938 Bild av personal och hotelledning tagna under slutet av 1930-talet under den tid Maria Book styrde hotellet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161368717 161368717 Hotell Kullaberg 1938 Bild av personal och hotelledning tagna under slutet av 1930-talet under den tid Maria Book styrde hotellet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161368718 161368718 Hotell Kullaberg 1938 Bild av personal och hotelledning tagna under slutet av 1930-talet under den tid Maria Book styrde hotellet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161368720 161368720 Hotell Kullaberg 1938 Flygfoto av Hotell Kullaberg, taget under sommaren 1938. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161968355 161968355 Hotell Kullaberg 1939 Bild av personal och hotelledning tagna under slutet av 1930-talet under den tid Maria Book styrde hotellet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161368721 161368721 Hotell Kullaberg 1939 Bild av personal och hotelledning tagna under slutet av 1930-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161368713 161368713 Hotell Kullaberg 1942 Beredskapssoldater grupperade vid Hotell Kullaberg under andra varldskriget. De var antagligen posterade i Molle hamn, en plats vid vilken alla var tvungna att iaktta ett strikt forbud mot all fotografering. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605387 115605387 Hotell Kullaberg 1943 Ovanlig bild fran det militart avsparrade hamnomradet i Molle med Hotell Kullaberg i bakgrunden. Fotografen som trotsar fotograferingsforbudet har fokuserat in tulltjansteman Peter Athos vid hamnens lager av mausergevar. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115620866 115620866 Hotell Kullaberg 1947 Bild av Hotell Kullaberg en varm och solig sommardag i slutet av 1940-talet. Samtliga markiser skyddar maximalt mot det inkommande solljuset. Den svenska flaggorna vajar i den svaga havsbrisen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141114953 141114953 Hotell Kullaberg 1948 "Molle. Torget och Hotell Kullaberg". Vykort i slutet av 1940-talet. Torghandeln blomstrar fortfarande vid Hotell Kullaberg under sommarperioden. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=112851822 112851822 Hotell Kullaberg 1946 Tidningsklipp i juni 1946 sedan Hotell Kullaberg blivit grundligt renoverat. ''Gamla hederliga Hotell Kullaberg vid torget undergar for narvarande en ombyggnad sedan det populara naringsstallet kommit i nya hander. Hotellets nye vard ar kallarmastare Anton Nilsson, infodd mollepag. Han har varit steward i yngre ar och sedan bland annat innehaft Odd Fellow-hotellet i Angelholm.'' https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79247551 79247551 Hotell Kullaberg 1946 Annons Hotell Kullaberg 1946. "Tillbringa pingsten pa det nyrenoverade Hotell Kullaberg." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=185625053 185625053 Hotell Kullaberg 1946 Annons Hotell Kullaberg 1946. "Platsens aldsta hotell, grundat 1882, har oppnat under ny regim. Nu modern inredning i alla rum." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=185625054 185625054 Hotell Kullaberg 1949 Hotellfastigheten sommaren 1949 eller 1950. I bakgrunden kommer aterigen Kopenhamnsfartyget Sankt Ibb in mot Molle hamn. Kallbadhuset syns inte langre till. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79250407 79250407 Hotell Kullaberg 1949 Hotellfastigheten i slutet av 1940-talet. Bilden tycks nastan vara identisk med det tidigare vykortsfotografiet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605386 115605386 Hotell Kullaberg 1949 Hotellfastigheten i slutet av 1940-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605390 115605390 Hotell Kullaberg 1949 Hotellfastigheten i slutet av 1940-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605384 115605384 Hotell Kullaberg 1950 Vykortsfotografi, tidigt 1950-tal, av Torget i Molle med Hotell Kullaberg och Hotell Hagman i bildens ytterkanter. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141114951 141114951 Hotell Kullaberg 1951 Torghandel vid Hotell Kullaberg i begynnelsen av 1950-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605385 115605385 Hotell Kullaberg 1953 Bild av Hotell Kullaberg i begynnelsen av 1950-talet. Pa andra sidan gatan ligger Jonssons hotell, f.d. Hotell Corfitzon. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605388 115605388 Hotell Kullaberg 1955 Hotell Kullaberg i mitten av 1950-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605389 115605389 Hotell Kullaberg 1962 Hotell Kullaberg i begynnelsen av 1960-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115605391 115605391 Hotell Kullaberg 1963 Fru Gulli Bengtsson blev hotellets nya innehavare och vardinna 1963. Bild ur Hoganas stads fotoarkiv. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=144954696 144954696 Hotell Kullaberg 1965 Personal vid Hotell Kullaberg under sommaren 1965. Max Eddie Edgar, den trevlige och bussige kocken tar igen sig vid hotellets uterum.Instamaticfoto: Johan Hellstrand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=132955867 132955867 Hotell Kullaberg 1965 Personal vid Hotell Kullabergs uterum under sommaren 1965. Sonja, Eddie, Eja, vad hette hon flickan som stodjer sig med armen? "Minns inte, men hon kom fran Skara". Maud och Inga-Lena. Text och Instamaticfoto: Johan Hellstrand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=132955868 132955868 Hotell Kullaberg 1965 Personal vid Hotell Kullaberg under sommaren 1965. Sonja tar en diskplockningsrond med assistans av Peter. Instamaticfoto: Johan Hellstrand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=132955869 132955869 Hotell Kullaberg 1965 Diverse personal vid Hotell Kullaberg under sommaren 1965. Sonja. Lissie fran Stromsnasbruk, Jan, tyska medborgarna Peter Grams och Jorg Thomas samt Lissies kompis Inga-Lena. Instamaticfoto: Johan Hellstrand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=132955870 132955870 Hotell Kullaberg 1965 Personal vid Hotell Kullaberg under sommaren 1965. "Mina grannar pa personalbostadens andra etage - de levnadsglada systrarna Sonja och Gertrud fran Elmeboda". Text och Instamaticfoto: Johan Hellstrand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=132955866 132955866 Hotell Kullaberg 1965 Anders Forsen, som tidgare varit bagare vid Cafe Premier och jobbat pa Gripsholm, tog 1965 jobb som bagare vid Hotell Kullaberg. Instamaticfoto: Johan Hellstrand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=132955872 132955872 Hotell Kullaberg 1965 Gulli Bengtsson 1965 vid sin Chrysler Valiant-bil. Instamaticfoto: Johan Hellstrand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=132955871 132955871 Hotell Kullaberg 1966 Rogle ishockeylag pa kurs vid Hotell Kullaberg 1966. Fr.v. Roger Sjodahl, Tommy Hoglin, Kennet Ekman, Arne Wikstrom, Kjell Larsson, Ulf Sterner, Kjell Runnberg, Klas Goran Nilsson, Bill Sarin (vid klubblad), Tom Haugh (med glasogon) och Tommy Eriksson. Bild ur Hoganas stads fotoarkiv. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141495991 141495991 Hotell Kullaberg 1966 Gun-Britt Hultgren, servitris som kom fran Hultsfred, jobbade vid Hotell Kullaberg sommaren 1966. Instamaticfoto: Johan Hellstrand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=132955873 132955873 Hotell Kullaberg 1966 Frk Greta Nilsson, Gulli Bengtssons syster, fungerade som kassa- och ekonomichef vid Hotell Kullaberg i mitten av 1960-talet. Instamaticfoto: Johan Hellstrand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=132955874 132955874 Hotell Kullaberg 1966 Gun-Britt Hultgren, Hultsfred, arbetade under sommaren 1965 vid Hotell Kullaberg. Instamaticfoto: Johan Hellstrand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=132955876 132955876 Hotell Kullaberg 1966 Hotellets uteservering i mitten av 1960-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153222452 153222452 Hotell Kullaberg 1966 Gunilla Nilsson, Soderhamn, jobbade vid Hotell Kullaberg under sommaren 1966. Instamaticfoto: Johan Hellstrand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=132955875 132955875 Hotell Kullaberg 1968 Gulli och Yngve Bengtsson fran Malmo blev i begynnelsen av 1960-talet arrendatorer vid Hotell Kullaberg efter nagra ar som innehavare av Ransviks kafe. Yngve var egentligen malarmastare. Har poserar de stolta vid hotellfastighetens utomhusveranda under revolutionsaret 1968. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103123004 103123004 Hotell Kullaberg 1969 Annons om Hotell Kullaberg fran 1969. "Vid hamnen i Molle med tjusig utsikt over havet och Kullaberg. Valkant for god mat och gammal fin hotelltradition. Direktion: Gulli Bengtsson. I matsalen: Frukost, lunch, dine, supe, a la carte. Sondagar stort smorgasbord. bestall var omtalade Gullis TV-landgang. Koppla av i var blomsterloggia i anslutning till baren, sjalvservering. Weekens, hel- och halvpension. Fester arrangeras. Mat hemsandes pa bestallning. Valkommen till Molle och Hotell Kullaberg." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=150916302 150916302 Hotell Kullaberg 1973 Festligheter i Molle hamn under 1970-talet. I bakgrunden syns Hotell Kullaberg - nu med vitt fasadtegel och murade balkongracken. Sedan 1968 drivs och innehas hotellet av Yngve och Gulli Bengtsson. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79247550 79247550 Hotell Kullaberg 1984 Fru Gulli Bengtsson och hennes dotter Jeanette lamnade i slutet av september 1984 Hotell Kullaberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=150849048 150849048 Hotell Kullaberg 1990 Bild av det slitna Hotell Kullaberg: "Marianne Cronberg tror inte pa nagon ny krog i hotellet. Antingen rivs det eller bygs det om, sannolikt till bostader". HD den 12 augusti 1990. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148416281 148416281 Hotell Kullaberg 1993 Lennart Jirlows tolkning av Hotell Kullaberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=142081791 142081791 Hotell Kullaberg 1994 Barserveringen vid Hotell Kullaberg som den tedde sig i begynnelsen av 1990-talet. Inredningen har tydliga drag av 1980-talets mer okonventionella losningar. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79250405 79250405 Hotell Kullaberg 1998 Hotell Kullaberg sett med Bengt Boekmans ogon. Den 27 augusti 1998 kunde man avlyssna radioprogrammet "Meny" (P1), som vidarebefordrade ett av Hotell Kullabergs recept, fisk- och skaldjursrisotto. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=142081792 142081792 Hotell Kullaberg 2005 Hotell Kullaberg strax efter det att hotellfastigheten totalrenoverats. Hotell Kullaberg haller stallningarna som ett charmfullt weekend- och sommarpalats i tra. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109486306 109486306 Hotell Kullaberg 2008 Reklam om Hotell Kullaberg, sommaren 2008. Ur Molle-kuriren. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=129137586 129137586 Hotell Kullaberg 2008 Utdrag ur Hotell Kullabergs hotelliggare. Den danske fotbollslegendaren Michael Leudrup har skrivit sin namnteckning den 7 juli 2008. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=171500364 171500364 Hotell Kullaberg 2009 Utdrag ur Hotell Kullabergs hotelliggare. "Vi ar evigt tacksamma for det Ni gjorde for oss!!! Rogle BK, Elitserielag 2008/09. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=171500362 171500362 Hotell Kullaberg 2009 Hotell Kullaberg fick 2009 visit av norska Aftenposten: "Feelgodd paa hjemmebane. Tre menn med sansen for det gode liv har samlet 50 saeregne spise- og overnattningssteder i Skandinavia mellom permene..." Klipp ur Aftenposten den 12 december 2009. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145579512 145579512 Hotell Kullaberg 2009 Hotellbaren som den ser ut idag efter en totalrenovering. Baren har blivit marint inredd med bade hoga stolar och skona fatoljer. I taket ovanfor bardisken hanger Gert Fredrikssons vinnarkanot fran 1964 fran de olympiska sommarspelen i japanska Tokyo. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79250401 79250401 Hotell Kullaberg 2009 Interior fran ett av hotellets vackert inredda rum. Resanderummen pa Hotell Kullaberg och har inretts efter olika teman: Cronberg (rum 11), Mata Hari (12). Karen Blixen (14-15), Louis Armstrong (16), Sancerre (17), Carmen (18), Hemingway (rum 21), Sjofararen (22), Safarirummet (24-25), Madame Butterfly (27), Marco Polo (27) och Charles Lindbergh (rum 28). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109486309 109486309 Hotell Kullaberg 2009 Interior fran ett av hotellets vackert inredda rum. Rummen har inretts med antika mobler, konst och inredningsdetaljer fran hela varlden. Varje rum har blivit unikt. Tattersallrutiga eller bredblocksrandiga tapeter klar vaggarna och stilen ar klassiskt engelsk med emmafatoljer, kladskap i mahogny och tunga gardinarrangemang. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=114970459 114970459 Hotell Kullaberg 2009 Interior fran ett av hotellets vackert inredda rum. De flesta rum har egna balkonger med plats for frukost eller en kvallsdrink. Rummen med havsutsikt ar sarskilt lockande. "Stilblandningen i inredningen ar total, en jordenruntresa i prylar och ting ar en adekvat beskrivning", skrev tidningen Hem & Antik 2010. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=114970458 114970458 Hotell Kullaberg 2010 Hotellets exterior idag. Fastigheten aterfick sin forna glans sedan Bob Erixon kopt hotellet och i en genomgripande renovering forsokt aterstalla fasader, tak, balkonger, glasverandor och interior i sin ursprungliga form. Bilden tagen i mars 2010. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=79247652 79247652 Hotell Kullaberg 2011 Bilden visar hur Hotell Kullaberg marknadsforts under 2011 i samband med att hotellrummen omvandlats till andelsboende. Utsnitt fran Bara Resorts hemsida. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=143640900 143640900 Hotell Kullaberg 2011 Bilden visar hur Hotell Kullaberg marknadsforts under 2011 i samband med att hotellrummen omvandlats till andelsboende. Utsnitt fran Bara Resorts hemsida. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=143640901 143640901 Hotell Kullaberg 2011 Bilden visar hur Hotell Kullaberg marknadsforts under 2011 i samband med att hotellrummen omvandlats till andelsboende. Utsnitt fran Bara Resorts hemsida. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=143640902 143640902 Hotell Kullaberg 2011 Bilden visar hur Hotell Kullaberg marknadsforts under 2011 i samband med att hotellrummen omvandlats till andelsboende. Utsnitt fran Bara Resorts hemsida. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=143640903 143640903 Hotell Kullaberg 2011 Bilden visar hur Hotell Kullaberg marknadsforts under 2011 i samband med att hotellrummen omvandlats till andelsboende. Utsnitt fran Bara Resorts hemsida. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=143640904 143640904 Hotell Kullaberg 2012 Utdrag ur Hotell Kullabergs hotelliggare. "Silverfiskar i badrumet i rum 11." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=171500363 171500363 Hotell Kullaberg 2012 Hotell Kullaberg anordnade under 2012 konserter med bl.a. Dan Hylander, Susanne Alfvengren och Lalla Hansson. Bilden tagen under en konsert i november med Torsten Flinck. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=171500361 171500361