HOTELL ARILD (RUSTHALLARGARDEN) https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/ HOTELL ARILD (RUSTHALLARGARDEN) Flundrarp N-o 1 (Rusthallargarden) 1875 Tavla av den danske artisten Bernhard Ulrik Middelboe, som sedan han gift sig med Hilda Horndahl 1880 blev lantbrukare i Arild. Denna tavla, "Haveparti" gjordes den 21 juni 1875 och visar en buske vid den fastighet som senare blev Hotell Arild. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=147326672 147326672 Flundrarp N-o 1 (Rusthallargarden) 1880 Bernhard Middelboe var den danske artisten som blev jordbrukare vid Flundrarp i Arild, lantbruket som senare skulle bli Hotell Arild. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153227056 153227056 Flundrarp N-o 1 (Rusthallargarden) 1880 Hilda Horndahl fick efternamnet Middelboe sedan hon gift sig med Bernhard. Hon tog tillsammans med sin danske make hand om Flundrarp sedan hennes mor och far avlidit. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153227060 153227060 Flundrarp N-o 1 (Rusthallargarden) 1880 Hilda Middelboe, avbildad av maken Bernhard. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153227061 153227061 Flundrarp N-o 1 (Rusthallargarden) 1880 Einar Middelboe var ett av fyra syskon som kom till jorden vid det jordbruk som skulle bli Hotell Arild. Han blev senare i livet dansk landslagsspelare i fotboll. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153227057 153227057 Flundrarp N-o 1 (Rusthallargarden) 1886 Fastigheten som rymde Hotell Arild kallades innan hotelltiden "Flundrarp No 1". Det var ett stort lantbruk som under tre sekler fungerat som kronoskatterusthallarhemman. Bilden visar en tavla av Bernhard Middelboe, vars hustru Hilma (Horndahl) fick lantbruket i arv under tidigt 1880-tal. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=144147198 144147198 Flundrarp N-o 1 (Rusthallargarden) 1886 Fastigheten som rymde Hotell Arild kallades innan hotelltiden "Flundrarp No 1". Det var en stor bondgard som under decennier fungerat som kronoskatterusthallarhemman. Bilden visar en tavla av Bernhard Middelboe, vars hustru Hilma (Horndahl) fick lantbruket i arv under tidigt 1880-tal. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161651271 161651271 Flundrarp N-o 1 (Rusthallargarden) 1889 Bernhard Middelboes skildring av sonen Einar och hans moster Lina inne i ett av lantbrukets sovrum. ett rum som senare skulle bli resanderum. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161565313 161565313 Flundrarp N-o 1 (Rusthallargarden) 1893 Flundrarp som lantbruket tedde sig vid den tid som en enkel pensionatsverksamhet startade vid lantbruket. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153227062 153227062 Hotell Arild (Flundrarp nr 1) 1894 Gruppfoto av hotellets grundare. Gunilda Troedsson poserar bakom Nils Troedsson och Emma Nilsson samt barnen Paul och Therese. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=150849502 150849502 Hotell Arild (Flundrarp nr 1) 1895 Vid baksidan av huvudfastigheten fanns en lummig park med aplar, lindar och almar. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153227063 153227063 Hotell Arild (Flundrarp nr 1) 1899 Som 34-aring flyttade fru Gunnilla Louise Troedsson 1892 fran Kullagarden till Arild och startade som arrendator pensionatsverksamhet i fastigheten "Flundrarp No 1", ett gammalt lantbruk i Flundrarpsdelen av Arild som agdes av familjen Horndahl. Hon kallade sin nya ruljangs Hotell Arild. Fastigheten hade sedan 1600-talet varit kronoskatterusthallarhemman (dvs rusthallargard). Fru Troedsson hade en dotter Anna Therese, en son Paul Waldemar, en drang Per Nilsson samt en piga Gothilda Maria Paulsson. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108439744 108439744 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1900 Hotell Arild strax efter sekelskiftet, 1900 eller 1901. Genom gifte med Hilda Horndahl, dotter i huset, hade den danske artisten Bernhard Middelboe (1850-1931) blivit innehavare till fastigheten 1880, men han flyttade 1891 tillbaka till Kopenhamn med hela sin familj. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108816328 108816328 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1902 Vykort, taget under den tid Gunilla Troedsson drev hotellet och det fortfarande hette Fru Troedssons pensionat. Text: "Kara Annika". Bror Hasse sade i kvall att du nog kom hit i morgon om jag bjod dig. Visst ar du valkommen om du vill komma, det har jag ju sagt dig, jag trodde forresten det ej var lont be dig nu, annars tanker jag allt pa dig ibland. Moster Gustafva fragade just till dig igar. Skulle verkligen vara roligt se dig har. Valkommen! Manga helsningar fran oss alla genom din vaninna Lisa. Brunnby 17-10-02." Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=147092009 147092009 Hotell Arild (Fru Troedssons pensionat) 1902 Vykort skickat till frk Olga Martina Eriksson vid Westra Sallerups Andelsmejeri i Eslof den 7 maj 1905: "Tack for senaste meddelande. Har har jag (med vanskap) varit, har ar fortjusande vackert ma du tro. Far ar idag i Skaralid i sallskap med sin kara dame, er det ej skamlost?" Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=187205232 187205232 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1904 Hilda Middelboe (f. Horndahl) och maken Bernhard Middelboe tar avsked av hotellfastigheten Flundrarp 1904. De har fotograferats vid vastra langans sydsida. I fonden syns Gamla branneriet och ostlangan. T.h. en muromgardad tradgard. Bild ur "Kulturhistorisk bebyggelseinventering for Hotell Arild". Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=121408153 121408153 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1904 Norra sidan av hotellfastigheten 1904 i samband med att Johannes Gudmunsson och hans hustru Johanna tar hand om innehavet och driften av Hotell Arild. Logen har kvar sina 1700-talsfonster. Vastra langan har bradfodrad gavel mot ost. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=121408152 121408152 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1905 "Helsning fran Arildsleje". Bild tagen i inledningen av 1900-talet, strax efter det att Johannes Gudmundsson 1904 ropat in hotellet. Han hade tidigare varit arrendator hos Axel Andersson vid Hotell Kullaberg i Molle hamn. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103247533 103247533 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1905 "Hotel Arild pr Arildsleje". Samma fotografi i annat vykortsformat. Ock detta kort taget av hovfotograf Peter P Lundh. Johannes Gudmundsson skulle driva hotellet fram till 1930-talet, men det har blivit kvar i familjens kontroll fram till dags dato sedan Gudmundssons dotter Nanny Malmgren blev innehavare av hotellet 1936. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=117933693 117933693 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1905 Samma vykortsfotografi i handkolorerad version. Enligt skribenten Helge Sandberg var Hotell Arild, "Gudmundssons" som han kallade det", vid denna tid "sardeles rymligt och verkar nastan gammal solid herrgard. Maten god och uppassningen idealisk." Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=129137981 129137981 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1905 Vykort skickat fran Arild med text pa kortsidan: "Det ar Frun och Kallarmastarn dar jag satt kors pa duken och deras dotter som sitter med hatten pa vid det andra bordet". Texten syftar pa Johannes och Johanna Gudmundsson och deras dotter Nanny. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161650631 161650631 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1905 Vykortsfotografi, taget av hovfotograf Peter P Lundh, vid samma tid som det tidigare fotografiet av Horell Arild. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=181940874 181940874 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1907 Hotell Arild cirka 1907. Vid denna tid hade fru Troedsson startat nytt pensionat hundra meter mot ost. Hon fick 1907 visit av den danske komponisten Carl Nielsen, som blev begeistrad i Kullabygden och som dessutom hyrde in sig hos makarna Paulson vid Hotell Molleberg i Molle. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108439748 108439748 Hotell Arild (Fru Troedssons pensionat) 1907 Sedan Gunilla Troedsson blivit uppsagd som arrendator vid Hotell Arild i begynnelsen av 1900-talet startade hon 1904 Fru Troedssons pensionat i en av grannfastigheterna: mer precist i grannhuset till hovfotograf Peter P Lundhs ateljeer. I fastigheten finns nu Strand hotell. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=117230861 117230861 Hotell Arild (Fru Troedssons pensionat) 1907 Samma fotografi som det tidigare, men med delvis annan vykortstextning. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=126701302 126701302 Hotell Arild (Fru Troedssons pensionat) 1907 Fru Troedssons pensionat i Arild. Delforstoring av tidigare fotografier. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=117230862 117230862 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1908 "Hotell Arild". Vykortsfotografi av hovfotograf Peter P Lundh, slutet av 00-talet. "Ingenting kunde vara mer inbjudande an Hotel Arilds tradgard i jersmintiden; att sitta dar med en bok i handen var att dromma bort sig i sorglost valbefinnande", skrev akademiledamoten Anders Osterling. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=112053804 112053804 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1904 Detalj ur tidigare bild. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161565311 161565311 Hotell Arild 1908 Bilden visar konstgeniet Isaac Grunewald med hustru Sigrid Hjerten i Paris 1909. Sommaren dessforinnan bodde en luspank Grunewald med Einar Jolin pa Hotell Arild. Enligt ryktet kom han aldrig tillbaka eftersom han helt sonika smet fran hotellnotan. Jolin blev dock en stamgast i Arild under 20- och 30-talen. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=142523059 142523059 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1910 I augusti 1910 befann sig forfattarna Elin Waegner och John Landquist i byns artistkoloni under tio dagar med Anders Osterling. De gick langa promenader, pratade mycket. Sin kurtis bevarade de som en hemlighet. De tu hade drabbats av blixtforalskelse. I oktober blev de trolovade, i november gifte de sig och flyttade ihop pa Grev Turegatan i Stockholm. I ett brev till Elin Waegner skrev Osterling: "Markte du da alls ingenting i Arild? fragar mig den nyfikna folkmassan. - Nej maste jag ju svara, jag genomskadade verkligen icke detta svek! - och den tror sig ha psykologiskt vett, den skall skriva bocker! Ja, har star jag ju som det skaldiska fae-et." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=165071138 165071138 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1910 Bild av Hotell Arild, tidigt 1910-tal. Hotellets nya planteringar syns tydligt. Bland de boende vid hotellet under denna tid fanns den blivande diplomaten Christian Gunther, den danske litteraturkritikern Harald Nielsen, skadespelaren Oscar Baeckstrom, operadivan Julia Claussen, religionshistorikern Torgny Segerstedt samt aktrisen Harrie Bosse, hustru till August Strindberg och senare till Edvin Adolphsson. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=108439749 108439749 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1910 Samma fotograf som det tidigare, men i vykortsversion. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=165884797 165884797 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1910 "Hotell Arilds villor". Vykort av hotellets annexbyggnader vid "stora landsvagen" genom byn i begynnelsen av 1910-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=143039169 143039169 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1911 Kvinnliga cyklister som stannat till vid entren till Hotell Arild. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161586979 161586979 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1913 Fotografi av Hotell Arild av hovfotograf Peter P Lundh. 1910-tal. Enligt Badgasttidningen 1913 hade hotellet "vacker utsikt" och "centralt lage". Enligt Peter P Lundh hade hotellet sedan 1911 "en stor och luftig musik- och serveringspaviljong". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103247531 103247531 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1911 Bild som visar kioskerna strax intill Hotell Arild i begynnelsen av 1910-talet. Bilden ur bilderboken "Kongl. hoffotograf Peter P. Lundh" av Caroline Ranby (H?gan?s Bokhandel & F?rlag 2013). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=183257614 183257614 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1911 Dragarbild fran Hotell Arilds tradgard. Kallarmastarparet Johannes och Johanna Gudmundsson poserar tillsammans med kuskar, chaufforer och servitriser. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161565312 161565312 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1911 Snarlik bild tagen vid samma tillfalle som den tidigare. Fran Hoganas museums fasta Lundhexpose. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161586978 161586978 Hotell Arild (Rusthallargarden) Samma flickor (systrarna Gudmundsson?) poserar vid familjens nybyggda kaptenshus, granne med Hotell Arild. Mannen vid balkongen torde vara Johannes Gudmundsson. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=181766796 181766796 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1913 "Arilds hotell rekommenderas. Telefon 9." Annons om Hotell Arild ur "Badgasttidningen for Molle, Arild och Viken", juli 1913. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=106662647 106662647 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1913 Utdrag ur hotelliggaren vid Hotell Arild i juli 1913, publicerad i "Badgasttidningen for Molle, Arild och Viken". Bland hotellkunderna fanns danskar, svenskar och tyskar. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=106662646 106662646 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1913 Operadivan och mezzosopranen Julia Claussen (1879-1941) bodde under sommaren 1913 vid Hotell Arild, enligt en notis i Badgasttidningen for Molle, Arild och Viken den 26 juli 1913. Hon hade redan intagit de stora scenerna i Stockholm, Berlin, London, Paris och Chicago och skulle 1917 debutera vid Metropolitanoperan i New York. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=123234414 123234414 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1914 Utdrag ur Hotell Arilds hotellliggare, publicerad i Badgasttidningen dem 18 juli 1914. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=170516030 170516030 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1914 Notis om konsert vid Hotell Arilds musikpaviljong under sommaren 1914. Just denna sommar gav dessutom visartisten Naima Wifstrand en konsert vid hotellet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=121408154 121408154 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1915 Notis ur Hoganas Tidning den 27 juli 1915 om att hovsangerskan Signe Rappe givit konsert vid Hotell Arilds musikpaviljong, ackompanjerad av pianisten Lunden-Walden. Hon sjong verk av Schubert, Brahms, Alfven, Beckman och Navier Leroux. Dessutom spelade violinvirtuosen Julius Ruthstrom Saint-Saeus H-moll-konsert samt Wienawskis "Souvenir de Moscou". Det var fullt hus och varje nummer fick entusiastiskt bifall. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120231147 120231147 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1915 Signe Rappe blev 1909 Sveriges forsta kvinnliga hovsangerska och framtradde i juli 1915 for en jublande sommarpublik vid Hotell Arild. Bilden visar henne som Salome vid en succeartad konsertserie 1910 vid Covent Garden i London. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120231148 120231148 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1915 Hotell Arilds musikpaviljong i mitten av 1910-talet. Detta var en centralpunkt for konserter och dansevenemang under flera decennier. Under 1950-talet blev det hemmaplan for bordtennisspelarna i Arilds GIF. Paviljongen revs under senare delen av 1960-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=121420460 121420460 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1915 Samma fotografi i vykortsformat. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=146866614 146866614 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1915 Hotell Arild, fotograferat fran norr i mitten av 1910-talet. I bildens ytterkant syns hotellets musik- och danspaviljong. Bild fran sajten www.birdsandnature.se. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=127179168 127179168 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1917 Hotell Arilds personal poserar vid en av hotelltrapporna till Turisthotellet Kullen under sommaren 1917. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=181766151 181766151 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1918 Annons den 17 juli 1918 om att operavokalisten Greta Bjernekull (1895-1998) ger konsert om aftonen den 17 juli vid Hotell Arilds musikpaviljong, ackompanjerad av pianisten Harald Cederwall. Enligt Hoganas Tidning hade frk Bjernekull "forskaffat sig ett godt anseense som konsertsangerska bade i hemlandet och i Danmark, hvarfor man med sakerhet kan parakna att hon vid sitt framtradande skall mota en fulltalig publik. Programmet for konserten ar rikhaltigt och val valdt". Greta Bjernekull gifte sig i maj 1925 med provinsiallakaren Sven Larsson i Malmo. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120225851 120225851 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1918 Ritning av Hotell Arild, gjord i samband med att hotellfastigheten genomgick en noggrann uppmatning 1918 av arkitekterna Berlin och Hazelius. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=121408155 121408155 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1920 Utdrag ur STF:s skrift "Vilo- och kurorter i Sverige 1920" med fakta om hotell och pensionat runt om i Sverige. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=171499530 171499530 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1920 Hotell Arilds personal samlad med huvudbyggnaden i bakgrunden under sommaren 1920. Bilden ska enligt en baksidesdatering vara tagen den 27 juli 1920. Tredje flickan till vanster heter Nanna Lund (f. Nilsson) Flickan langst till vanster ska vara hennes lillasyster. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=181766152 181766152 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1922 Annons om midsommardans under tvenne dagar 1922 vid Hotell Arild. Dansen inleddes klockan 19 och fortgick till klockan ett respektive tolv om natten. Sedan senvintern 1920 var kallarmastare O. Andersson ny arrendator. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120229874 120229874 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1922 Annons 1922 om att Hotell Arild den 20 juli gastas av sommarrevyn "Klart 1-9-2-2", som dessutom kallades "Flickorna fran Molle." Revyn var skriven av Carl Werner. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120225852 120225852 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1926 "Hotel Arild in schoner Lage mit herrlicher Aussicht. erstklassige Kuche. Gute Betten. Moderate Pensionspreise. Anfragen werden umgehend beantwortet. Etgebenst Carl Lundqvist Arild. Tel. 15." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=144218086 144218086 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1927 Bild av jattemurgronan vid Hotell Arilds stallbyggnad. Fotografiet taget under sommaren 1927. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=150479904 150479904 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1927 Annons i Hoganas Tidning den 2 juli 1927. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=175059198 175059198 Hotell Arild (Rusthallargarden)) 1929 Dansk annons om Hotell Arild, slutet av 1920-talet. "Pladsens bedste og absolut mest besogte Hotel. Central beliggenhed. Praegtig gammel Have med skon Udsigt over Skaelderviken og Kattegat. Godt Kokken. Rigeligt med Grontsager, da Hotellet har store Kokkenhaver. pensionaerer modtages til moderate Priser." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109274581 109274581 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1929 "Vid besok i Arild rekommenderas HOTELL ARILD, platsens mest frekventerade hotell. Vackraste lage. Danspaviljong. Pingstgaster mottagas till Kronor 20:- for 3 dagar. Billig helpension i juni. Forfragningar besvaras. Tel 15 Arild. Obs! Fullstandig spritservering." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115711809 115711809 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1930 Vykort av Hotell Arild, begynnelsen av 1930-talet. Hotellet drevs vid denna tid av kallarmastare Carl Lundqvist, som 1936 tog vid efter den tidigare arrendatorn Olof Andersson. Hotellet ordnade eftermiddagskonserter och hade egen danspaviljong. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103251344 103251344 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1932 Annons om att "Badortrevyn 1932" kommer till Hotell Arild den 30 juli 1932. Revyn var ett verk av teaterdirektor Arnold Sjostrand vid Kungliga dramatiska teatern i Stockholm. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120225853 120225853 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1933 Alldeles intill Hotell Arild placerade Pressbyran under 1930-talets begynnelse den allra forsta kiosken i byn. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=149304410 149304410 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1935 Annons om Hotell Arild ur omnibustrafikens tidtabell 1935. "Hotell Arild, station for samtliga Arilds omnibusslinjer. Platsens centrala och mest frekventerade hotell. Stor serveringstradgard med daglig konsertmusik under sasongen. Fullstandiga rattigheter. Gott kaffe. Hembakat brod. Danspaviljong. Tennis. Garage." Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=121408156 121408156 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1938 Flygfotografi av Hotell Arilds pampiga hotellrad i slutet av 1930-talet. Delforstoring. Hotellets innehavare var nu fru Nanny Malmgren, som stod som agare fram till 1946. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=111880497 111880497 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1938 Hotell Arilds tradgardar var otroligt lummiga med stora majestatiska trad och med ett otal paron-, appel- och korsbarstrad. Bilden finns i "Har ha vi det ljufveligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=150852104 150852104 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1941 Hotell Arild sommaren 1940 eller 1941 med massor av kaffesugna turister i uteserveringen. Foto: Svenska Pressbyran. "Hotellet har stor matsalsveranda, tennisbana och en utomordentligt idyllisk tradgard med en stralande utsikt over Skelderviken", skrev Erik Nylander 1942. Bilden finns i "Har ha vi det ljufveligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=118469848 118469848 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1941 Samma bild med vykortstext. Bilden har publicerats i boken "Har ha vi det ljufveligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=187818567 187818567 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1946 Annons den 10 augusti 1946 om dansafton vid Hotell Arild. !Idag lordag dans. Ronnies 4-mansorkester. Fri entre. Skatt: 0:75 kr. Supeer och a la carte. Kraftor, unganka, vildand". Ronnies dansorkester var 1946-48 Hotell Arilds eget husband. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119816593 119816593 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1941 "ARILD. Interior av matsalen Hotell Arild". Hotell Arilds matsal under 1940-talet. De vita dukarna var ett obligatorium i ett hotell av god klass och matsalen kom fram tills den revs sju decennier senare att kallas "Vita havet". Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103247532 103247532 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1945 Hotel Arild stod det under decennier ristat i muren vid hotellfastighetens gavel. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153227064 153227064 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1946 Annons fran sommaren 1946 om dansafton vid Hotell Arild. "I afton dans. Ronnies orkester, 4 man, svarar for den utmarkta musiken. Entre endast skatt 0,75 kr. Supera! - Gott bord!" Vid denna tid hade Ernst H G:som Malmgren och hans hustru Mary blivit innehavare av hotellet. De hade full kontroll fram till 1979. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119816592 119816592 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1946 Anons om dansafton vid Hotell Arild i juni 1946. "Dans lordag och midsommarafton. Rommies orkester. bestall bord till midsommarafton. Tel. 15 och 33 Arild." Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119816595 119816595 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1946 Annons ur NST 1946. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=185628358 185628358 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1946 En bil har parkerats vid Hotell Arilds huvudentre, slutet av 1940-talet. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=163782825 163782825 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1947 Annons fran sommaren 1946 om dansafton vid Hotell Arild. "I afton dans. Isse Bergers utmarkta orkester. Goda luncher, middagar och supeer. Facila priser. Tradgardsservering med vacker utsikt over Skalderviken. Bordbest. tel. 15 Arild." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119816596 119816596 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1947 Annons fran sommaren 1947 om dansafton vid Hotell Arild. "Dans i afton. Isse Bergers Succeorkester. Bestall bord, tel. 15 Arild." Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=119816594 119816594 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1948 "Flygfoto over Hotel Arild. Foto & forlag: AERO-NORD, Stockholm. Godkand av Forsvarsstaben". Vykort, slutet av 1940-talet. I ovandelen av bilden finns fortfarande Hotell Arilds tennisbana och musikpaviljong kvar. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=114407482 114407482 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1950 Annons, augusti 1950. Skaldjur och dansmusik slog an vid Hotell Arild. "Gott bord, billiga priser, kaffe med hembakat brod. Bestall bord. Fri entre. Obs! Sista lordagsdansen for sasongen." Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103872202 103872202 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1953 Svart-vitt fotovykort, "Hotel Arild fran ost", postat 1953. Hiterst syns Gamla stallet, som revs 1986 och gav plats till konferenslokaler. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=104738503 104738503 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1953 Den magnifika murgronan som vuxit sig stark och vid under decennier vid Hotell Arilds stallgavel var under flera decennier en botanisk turistattraktion i byn. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=148325270 148325270 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1955 Bild av jazzkvintetten "Bert Knafves College Five" i samband med att orkestern spelade vid Hotell Arild under sommaren 1955. De fem grabbarna bar tidstypiska kostymer i samband med att de besteg hotellets dansscen. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115089057 115089057 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1956 Bild ur Veckojournalen augusti 1956: "Ett hundraarigt magasin har (Ernst Malmgren), direktoren pa Hotell Arild, byggt om for privat bruk och omvandlat till modern bostad med rymlig atelje under snedtaket dar han och fru Mary agnar sig at konstnarliga hobbies om vintern." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162733698 162733698 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1962 Fru Mary Malmberg tittar sig omkring i hotellets nyrenoverade sallskapssviter. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=150852103 150852103 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1965 Flerbildskort av Rusthallargarden, Hotell Arild, postat i byn i juli 1965. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=123075855 123075855 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1965 Detaljforstoring av tidigare vykort. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145129516 145129516 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1965 Detaljforstoring av tidigare vykort. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145129518 145129518 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1965 Detaljforstoring av tidigare vykort. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145129517 145129517 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1965 Hotellets huvudbyggnad. Detalj ur det tidigare vykortet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=143481197 143481197 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1965 Hotellfastighetens gamla stall. Detalj ur det tidigare vykortet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=143481199 143481199 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1965 Hotellfastighetens gamla stall. Detalj ur det tidigare vykortet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=143481198 143481198 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1965 Detaljforstoring av tidigare vykort. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145129519 145129519 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1970 Annons ur tidningen Svensk Golf fran 1970. "Rusthallargarsen Hotell Arild, Arild, 8 km till Molle golfbana. Inom 5 mils radie ytterligare 6 golfbanor.. Tel 042-46275." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=175532697 175532697 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1971 Nordiska radet lade under sommaren 1971 en av sina konferenser till Rusthallaregarden i Arild. Konferensen leddes av dansken Jens Otto Kragh, i bildens mitt, som under perioderna 1962-68 och 1971-72 var dansk statsminister. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141495083 141495083 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1972 Vykort fran Rusthallaregarden i Arild fran begynnelsen av 1970-talet. Nu har huvudbyggnadens stora mansardtak brutits upp av fem fonsterutbyggnader. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120839321 120839321 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1973 Hotellparet Malmgren, Ernst H G:son Malmgren och Mary Ingversen, vid Rusthallaregarden i Arild under sommaren 1973. De drev hotellet till 1979 tills Peter Malmgren och hans hustru Eva Nilsson tog over. Foto ur Hoganas stads bildarkiv. Bilden finns i "Har ha vi det ljuvligt. Hotell och pensionat i Molle och Arild genom tiderna" av Erik Magnusson och Frederic Tackstrom (Stilbildarna i Molle 2012). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103249067 103249067 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1975 Vykort med bilder av Rusthallaregardens inre, utgivet 1974-75. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=122209089 122209089 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1975 Hotell Arilds stall hade sprickor i fasaden och var under en period i sa uselt skick att byggnaden hotade att rasa ut i gatan. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153227058 153227058 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1981 Bild av Rusthallaregarden 1981. Den ostliga langan finns fortfarande kvar. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=121408157 121408157 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1982 Rusthallargarden i begynnelsen av 1980-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=145129520 145129520 Hotell Arild (Rusthallargarden) 1982 Hotellfastighetens ostligaste langa strax innan rivningen i begynnelsen av 1980-talet. Byggnaden utgjorde under en period lager for omnibussbolaget (senare SJ). https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=121408165 121408165 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1985 Det gamla stallet som revs 1986 och som gav plats till Rusthallargardens konferensavdelning. Bild fran Rusthallargardens hemsida. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=130345353 130345353 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1992 En bild av Rusthallargarden i Arild i begynnelsen av 1990-alet. En kusk har placerat sitt ekipage strax intill huvudentren till hotellet. En Volvo 264 har parkerats strax intill. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=126009503 126009503 Rusthallargarden (Hotell Arild) 1992 Eva Malmgren visar upp de nybyggda stugor som ska ge ny kapacitet till Rusthallargarden. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153227059 153227059 Rusthallargarden (Hotell Arild) 2010 Rusthallargarden idag, bild fran 2010, en av Nordvastskanes mest attraktiva och frekventerade konferensanlaggningar. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103253856 103253856 Rusthallargarden (Hotell Arild) 2010 Arkitektritningar av ny matsal och takterass till vinterns om- och tillbyggnad av Rusthallaregarden. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=114854814 114854814 Rusthallargarden (Hotell Arild) 2011 Listan i hotellets entre ger namnen pa samtliga innehavare sedan 1765: Jon Mansson, Pal Joensson, Pal o Anders Jonsson, Botilla Hoberg, Per Dehlin, Matilda Dehlin, H N Horndahl, Matilda Horndahl, Jons Andersson, Hilda Horndahl, Bernhard Middelboe, Johannes Gudmundsson, Johanna Nilsson, Nanny Malmgren, Ernst H G:son Malmgren, Mary Ingversen, Peter Malmgren, Eva Nilsson. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=124603530 124603530 Rusthallargarden (Hotell Arild) 2011 Ombyggnad vid Rusthallargarden under vintern 2010-11. Den gamla matsalen ska rivas och en ny matsal och takterass ska byggas. Bild ur Rusthallargardens egen blogg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=114854813 114854813 Rusthallargarden (Hotell Arild) 2011 Hotellet efter renoveringen i begynnelsen av 2011. Fotot taget i april 2011. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=124603596 124603596 Rusthallargarden (Hotell Arild) 2011 Under sommaren 2011 satsade Jonas Nilsson, Rusthallargardens vd, stort pa den nya takterassen med nya Arilds vinbar. "Nu har vi tagit kontinenten till Skane. Utsikten mot Skalderviken ar vidunderlig. Detta har overtraffat alla mina forvantningar" sade han till tidskriften Skane. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=133835902 133835902 Rusthallargarden (Hotell Arild) 2011 I september 2011 kom danska Jyllands-Posten till Arild och skrev ett reportage om "Stille forkaelelse paa Kullen". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=139856190 139856190 Rusthallargarden (Hotell Arild) 2012 Den antika vattentunna som under 1960-talet fanns placerad vid Hotell Molleberg i Molle och var diskoteket Loco Paladas symbol finns idag placerad vid Rusthallargarden i Arild. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=121408166 121408166