HOTELL MOLLEBERG 1869-1899 https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/ HOTELL MOLLEBERG 1869-1899 Grona langan 1869 Notis ur Halmstadsbladet den 2 februari 1869. Nyheten: att skepparen Anders Jonsson omkommit i samband med att han vid inseglingen till Halmstads hamn slagits i huvudet av fartygsbommen, ramlat i vattnet och drunknat. Katarina Jonsson blir nu anka i Molle, gravid med sex barn. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105834607 105834607 Grona langan 1870 Sedan Anders Jonsson avlidit revideras uppbordslangden vid Krapperups gods. I raden om arrendetomten 15 i Mollelage skrivs "Anders Jonssons Enka Katarina" in som ny arrendator. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109579193 109579193 Grona langan 1873 Fotografi av lundaartisten Carl Fredrik Hill, taget sommaren 1873. Det var nu han kom till Grona langan som Katarina Jonssons tidigaste nattgast for att idka lantliv och utvecklas som friluftsmalare. Han kallades senare "Molles forste turist". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109178940 109178940 Grona langan 1873 Samtidigt som Carl Fredrik Hill vistades hos Grona ankan kom den unge danske marinmalaren Carl Locher sommaren 1873 som inneboende till Katarina Jonssons enkla vardshus. Han skulle senare bli omtalad som en av medlemmarna i Skagenkolonien. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109380073 109380073 Grona langan 1873 Interior i Katarina Jonsson hem i augusti 1873. Lundaartisten Carl Fredrik Hill blev den allra tidigaste nattgasten i Grona langan. Han gjorde flera naturstudier i trakten och gjorde dessutom denna bild av "Lasande pojke" eller "Skrivande gosse". Pojken var troligen Gustaf Adolf Andersson, Katarina Jonssons yngste son. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=107862311 107862311 Grona langan 1881 Sommaren 1881 kom den unge danske artisten Peter Tom-Petersen till Molle, antagligen som gast hos Katarina Jonsson i Grona langan. Han gjorde oljan "Gadeparti fra Molle", som stalldes ut pa Charlottenborg och saldes till Faaborg museum samt teckningar fran Molle for tidskriften "Ude og Hjemme" som publicerades den 18 december 1881. Sommaren darpa gjorde han "Kystparti fra Molle ved Kullen" i olja. Han kom tillbaka till Molle 1883, 1884 och 1885. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109382154 109382154 Grona langan 1882 Arrendekontrakt undertecknat den 23 mars 1882. Baron Nils Gyllenstierna har personligen skrivit under arrendeavtalet om Grona langan. "Med detta kontrakt forklarar jag mig nojd och forbinder mig dess foreskrifter noggrant uppfylla. Katrina Jonson". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109178941 109178941 Grona langan 1884 Oljeduk av Peter Tom-Petersen 1884: ''Der hentes maelk''. En liten gosse kommer vandrande med en spann mjolk, uppenbarligen inhandlad i den enkla kafeservering som Katarina Jonsson startat efter makens bortgang i Grona langan, den gronmalade fastighet som syns i bakgrunden bakom ett rodmalat uthus. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105834608 105834608 Grona langan 1884 "Ved et Maelkeudsalg i en svensk Landsby". 1884. Senare svart-vit version av "Der hentes maelk" fran 1884. Tecknades til utstallningskatalogen for Charlottenborgs varutstallning 1885. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=142634112 142634112 Grona langan 1884 "Maelkedrengen fra Molle", oliemaleri, ca. 1884, 28x13,5, privateje. Billedet er sandsynligvis et studie til drengen p? maleriet "Ved et maelkeudsalg i en svensk landsby" fra 1884. Dette maleri gengives herunder i en tegnet version fra kataloget til Charlottenborgs Foraarsudstilling 1885. (Reg. juli 2013). Fr?n hemsidan petertom-petersen.dk. (Pojken kan vara Gustav Adolf, Katarina Jonssons son.) https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=194590654 194590654 Grona langan 1885 En blyertsteckning med delvis samma motiv, men dar Peter Tom-Petersen ritat av klipphallarna vid Grona langan fran en annan vinkel. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=143311177 143311177 Grona langan augusti 1892 Katarina Jonsson med sina flickor fotograferade i augusti 1892 av den danske fotografen E Harnisch. En reklamskylt synstydligt: "Kolsyrade drycker, kaffe, te, chokolad och LOGIS". Skylten omvandlade under 1880-talet Grona langan till vardshus. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=77228629 77228629 Grona langan 1892 Grona langan 1892, delvis dold bakom ett lummigt parontrad. Det forna uthusets gavel vetter ut mot havet. Vid denna tid var Grona ankans hus ett ansett etablissemang som kunde ta emot drygt hundra dinerande kunder. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=77228630 77228630 Hotell Molleberg 1893 Vardshuset fotograferat sommaren 1893 av fotograf Eric Sundstrom, Kopenhamn. Nu har Katarina Jonsson rivit det gamla uthuset och ersatt det med en storslagen restaurationsbyggnad i 1,5 plan i vad som snart skulle bli omtalat som typisk Mollestil. I bakgrunden finns Grona langan kvar som boningshus. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=77228627 77228627 Hotell Molleberg 1893 Snarlikt fotografi ur delvis annan vinkel. Den nya fastigheten ar ett bastant stenhus med zinktak. Fasaden och taket har blivit byggda i brandskyddade material, en god garanti om byn skulle drabbas av en ny eld i stil med 1890 ars storbrand. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105834609 105834609 Hotell Molleberg 1893 Notis om Katarina Jonssons nyinvigda lokus ur Hoganas Tidning fran 1893. Ett poem fran hotellets framlingsbok citeras: "Dejlige Molle, hvor bolgene skylle, op mod din fjaeldklaedte strand, bogen og granen, i underfuld ahnen, stirre ud i det blaalige vand..." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120019831 120019831 Hotell Molleberg 1896 Ovanligt vykort, taget 1896, utgivet av Killbergs forlag i Helsingborg. Nu har verandan blivit inglasad och den nya restaurangfastigheten har omvandlats till ett pensionat med namn: ''Hotell & Sommar pensionat Molleberg''. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105820585 105820585 Hotell Molleberg 1896 Sommarpensionat Molleberg sommaren 1896. Bild av grosshandlaren och amatorfotografen Harald Bager. Den svenska och danska flaggan bevakar huvudentren till hotellbyggnaden. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=77228625 77228625 Hotell Molleberg 1896 Sommarpensionatet fotograferat samma sommar av hovfotograf Peter P Lundh. En frodig murgrona syns nu vid fastighetens veranda. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=77228628 77228628 Hotell Molleberg 1896 Hotellet och dess kunder, fotograferade 1896 av Peter P Lundh. Grona langan finns kvar med ett frodigt parontrad mitt i den gamla gardsplanen. Fotografiet finns med i den permanent Peter P Lundh-utstallningen vid Hoganas museum. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=77228626 77228626 Hotell Molleberg 1896 Delforstoring av det tidigare fotografiet. Katarina Jonsson, alias Grona ankan, sitter pa en enkel pinnstol och agerar kund vid Hotell Mollebergs enkla uteservering. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105834610 105834610 Hotell Molleberg 1896 Ytterligare en delforstoring av det tidigare fotografiet, som visar hotellets nya namn pa hotellfastighetens frontespis: Hotell & Sommar Pensionat Molleberg. Bilden har blivit logotyp at denna hemsida. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141429959 141429959 Hotell Molleberg 1896 Sommaren 1896 kom Mollesonen Bernhard Paulson hem fran Kalifornien till sina syskon. Han blev kar i den unga Ida Katarina, yngsta dotter till Katarina Jonsson. Grona ankan imponerades av Bernhards karriar inom hotellbranschen i San Rafael. Bernhard utlovades en hotellkarriar aven i Malle sedan han friat till Ida. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105837612 105837612 Hotell Molleberg 1896 Bernhard Paulson var skeppareson fran Molle och hans foraldrahem var en fiskarstuga inom synhall fran Molleberg, bara ett stenkast fran hotellet. Pa bilden syns stugan i forgrunden till hoger. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109579194 109579194 Hotell Molleberg 1896 Bernhard Paulsson hade varit portier och hovmastare vid lyxhotellet Hotel Rafael i San Rafael i Kalifornien. Denna annons publicerades under tidigt 1890-tal i tidningen Saint Paul Daily Globe i Michigan. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=128781958 128781958 Hotell Molleberg 1897 Notis ur tidningen Sausalito News den 16 oktober 1897 som meddelar att Bernhard Paulsson ska resa till Sverige och gifta sig med "a pretty Swedish girl", Miss Ida Jonsen, "who also owns a hotel". Enligt notisen är Paulson "one of the best known hotel porters on the coast and it is said he has made a fortune from tips given him by swell people at the fashionable resorts where he has neen employed since coming to this country." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=195932631 195932631 Hotell Molleberg 1897 I oktober 1897 begav sig Bernhard Paulson hem fran Kalifornien till Molle. Denna notis publicerades i slutet av oktober 1897 i 'Gamla och nya hemlandet', en tidning for svensk-amerikaner utgiven i Chicago. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105837610 105837610 Hotell Molleberg 1897 Den 26 december 1897 gifte sig Bernhard Paulson med sin Ida. "BP aflemnar ett af honom sjelf och vittnen utfadadt intyg, att intet hinder for hans aktenskap forefinnes samt ett af Pastor G. Nolander a lutherska forsamlingen i San Francisco utfardat intyg att Bernhard Paulson ar till aktenskap ledig." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=130342209 130342209 Hotell Molleberg 1898 I Krapperups gods uppbordslangd registrerades bytet av innehavare vid Hotell Molleberg genom att "Anders Jonssons Enka Catrina" linjerades med en blyertspenna och ersattes av Bernhard Paulsons namn i listan. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105837611 105837611 Hotell Molleberg 1898 Som ny hotellinnehavare annonserade Bernhard Paulson genast efter nya kunder i danska tidningar. Denna annons publicerades i Politiken den 25 maj 1898. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105837613 105837613 Hotell Molleberg 1898 "Hotell Molleberg pr. Molle". Vykortsbild tagen 1898. "Kara lilla Magda! Vantar sakert du skall komma. Har ar sa harligt. Manga halsningar till eder alla. Anna." Forlag: Killbergs Bokh. Hbg. Kort nr. 82. Postganget till Malma med 5 ore porto, F 52, poststamplat Molle, 4.7.1900 och Hoganas, 4.7.1900. Ankomststamplat Malmo 1, 4.7.00. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115624226 115624226 Hotell Molleberg 1898 Pensionatet har blivit hotell. Verksamheten har tagits om hand av svarsonen Bernhard Paulson och dottern Ida. Nu poserar gasterna vid den s.k. Kyrkohallen. Fotografi taget under tidig sommar 1898 av hovfotografen Peter P Lundh. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=77228635 77228635 Hotell Molleberg 1899 Artisten Axel Erdmann, som senare blev chef vid Valands konstskola i Goteborg och dessutom blev en omtalad Stockholmsskildrare, var en av flera unga artister som var gast vid Grona langan och Hotell Molleberg. Detta motiv kommer fran Molle hamn 1899. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109453410 109453410 Hotell Molleberg 1899 Annons om Hotell Molleberg ur Kopenhamnstidningen Politiken under tidig sommar 1899. Den adress som anges i annonsen var hotellets telegramadress. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105837614 105837614