HOTELL MOLLEBERG 1900-1910 https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/ HOTELL MOLLEBERG 1900-1910 Hotell Molleberg 1900 Annons i danska Politiken under tidig sommaren 1900. I annonsen anges telegramadressen, men nu har Hotell Molleberg dessutom blivit utrustat med rikstelefon. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105841318 105841318 Hotell Molleberg 1901 Fotovykort med motiv fran 1898, men skrivet i juni 1901. Hotell Molleberg pr. Molle. Killbergs Bokh. Hbg. Import. "Kullen den 23/6 1901. Basta Kamrat! Helsningar till dig fran din van. Lycka till trefligt pa dina engpets utfordes. Albert." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=140356405 140356405 Hotell Molleberg 1901 Vykort med motiv fr Hotell Molleberg skickat den 13 maj 1901 till frk Selma Karlsson, Ausas, Spannarp, med gratulationer pa fodelsedagen fran Henning. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=188377041 188377041 Hotell Molleberg 1901 Tableau vid Hotell Molleberg sommaren 1901. Bernhard Paulson blev snart varse att svarmor byggt allt for litet i relation till de stora turist-hopar som nu kom till Kullen. Bilden visar hur fastigheten utvidgats och hotellets enda frontespis ersatts av dubbla frontespiser. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=98421031 98421031 Hotell Molleberg 1901 Ytterligare ett noga regisserat gruppfotografi vid Kyrkohallen. Fotografiet taget av hovfotograf Peter P Lundh under sommaren 1901. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=98420467 98420467 Hotell Molleberg 1901 Tableau vid Hotell Molleberg under sommaren 1901. Vykortet ar omslagsbild till boken "Det vackra huset i Mollebergsbacken". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105839530 105839530 Hotell Molleberg 1901 Samma motiv. "Elin gratuleras hjartligt pa fodelsedagen den 20 november 1901 af en kamrat. Gissa den om du kan. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=153220259 153220259 Hotell Molleberg 1901 Vykort skickat den 14 maj 1901 till frk Astrid Hafstrom i Helsingborg.: "Tack for senast! Nu sander jag ett litet vykort fran det vackra Molle - undras om froken varit der nagon gang. Om sommaren ar der mycket besokt, det synes afven pa kortet. Har nagaon af de "tva" varit synliga annu? Jag tror det sakert. Halsningar i mangd fran Alma H-lle https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=160394298 160394298 Hotell Molleberg 1901 Detaljbild ur de tidigare fotografierna. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=183258225 183258225 Hotell Molleberg 1901 Detaljbild ur de tidigare fotografierna. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=183258224 183258224 Hotell Molleberg 1901 Detaljbild ur de tidigare fotografierna. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=183258223 183258223 Hotell Molleberg 1901 Tableau vid Hotell Molleberg under sommaren 1901. Bilden vusar Grona ankan som en av de poserande kunderna. Just detta vykort har varit i Brooklyn, New York, och snurrat. Det visar den tydligt synliga poststampeln pa kortets bildsida. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105840385 105840385 Hotell Molleberg 1901 Vykort av Peter P Lundh. Hotellinnehavaren Bernhard Paulson finns vid entren till det nyutvidgade hotellet. Svagern Gustaf Adolf dricker kaffe vid uteserveringen. Ett cyklande par leder sina velocipeder upp i Mollebergsbacken. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=98401759 98401759 Hotell Molleberg 1901 Samma kort med annan text, poststamplat 1904 till Fars dag. "Hjartlig halsning i anledning af sondagens betydelse. Vet du, jag tycker verkligen att du kunnat kosta pa mig nagra rader. Det ar bara mamma som tanker pa flickan vid Vastkusten. Halsa alla! https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=106766192 106766192 Hotell Molleberg 1901 Lundabiskopen och hogerpolitikern Gottfrid Billing (1841-1925) kom i juli 1901 som pensionar och inackorderad pa byn till Hotell Molleberg for att leda en statlig universitetsutredning. Sommaren darpa kopte han ett eget sommarresidens i byn, Villa Kullabo. Han pastod pa 1910-talet att han aldrig sett vare sig synd eller sambad i trakten: "Sjalf har jag aldrig sett nagot sadant bad, som nu omnamnts, utan min kannedom om dem harleder sig fran horsagor och fran fotografier..." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=140915744 140915744 Hotell Molleberg 1901 Notis ur Hoganas Tidning sommaren 1901 som visar att Lundabiskopen Gottfrid Billing och en rad andra prominenta herrar var pensionatsgaster vid Hotell Molleberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=120019832 120019832 Hotell Molleberg 1901 Ett ovanligt foto (delforstoring) som tydligt visar att byggarbeten sker vid Hotell Molleberg. Varje vinter byggdes hotellet ut sa att det kunde ta emot fler kunder till kommande sommar. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=98421449 98421449 Hotell Molleberg 1902 Tableau vid Hotell Molleberg en vindpinad solkensdag under sommaren 1902. Hotellets verandamatsal har nu ett gavelfonster i syd. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105841319 105841319 Hotell Molleberg 1902 Annons om Hotell Molleberg sommaren 1902. "Hogt och sundt lage, med harlig utsigt ofver haf og land. Utmarkta rum. God och riklig kost. pensionspris 3 1/2 kr. pr. Dag. Adr. Bernhard Paulson, Molle pr. Hoganas." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109178944 109178944 Hotell Molleberg 1902 Tableau vid Hotell Molleberg under sommaren 1902. Handkolorerat vykort som bearbetats vid hovfotograf Peter P Lundhs ateljeer. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105841320 105841320 Hotell Molleberg 1902 Handkolorerat vykort av Hotell Molleberg 1902 (Postat 1905). "Halsning fran Kullen. Hotell Molleberg pr. Molle." Undertecknat av Niels Gregion. Albert Olfenwenn, C. Cresson m. Frau. Bertel Kazt. Lutzenhoff m Frau. (Oviss tydning av namn) https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=115920581 115920581 Hotell Molleberg 1902 Samma kolorerade vykort som det tidigare, men med annan handskriven text. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=126702012 126702012 Hotell Molleberg 1902 Gruppfoto, taget under sommaren 1902. I centrum av bilden poserar Katarina Jonsson, Grona ankan. Strax intill syns Bernhard och Ida Paulson. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=138959902 138959902 Hotell Molleberg 1902 Hotell Molleberg med utvidgad veranda och nya balkonger. Skuggan av fotograf Peter P Lundh avtecknar sig mitt ute i Kullavagen. Ocksa i denna bild sitter Grona ankan med i fotografiets mitt. Hon bor nu i ett nybyggt undantag, Villa Ina, som byggts upp vid Grona langans tidigare plats. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=98421282 98421282 Hotell Molleberg 1902 Delforstoring av den tidigare bilden. Grona ankan poserar som hotellkund vid uteserveringen. Hon var en linslus som visste att synas sa fort det kom en fotograf i Mollebergsbacken. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105843493 105843493 Hotell Molleberg 1902 Detta fotografi har tagits samtidigt som det tidigare. Hovfotograf Lundh har vridit objektivet en aning upp mot backen och fangat in Villa Ina, det undantag som byggts intill Hotell Molleberg till Katarina Jonsson. Uppe i backen syns det nybyggda Hotell Elfverson. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=106274253 106274253 Hotell Molleberg 1902 Panoramabild av Hotell Molleberg, Villa Ina, Mollebacken och Hotell Elfverson som skapats genom en kombination av de tre tidigare bilderna. Bildmontaget ingick i Mollebergsutstallningen 2010 vid Hoganas museum. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=106273867 106273867 Hotell Molleberg 1902 "Halsning fran Molle. Terassen." Vykort av Hotell Molleberg, poststamplat 1902. "Hjertlig tack, Klara lilla, for halsningen till min fodelsedag. Mottag sa afven min onskan om ett riktigt goft och lyckobringande nytt ar! Betty P.S. Du blev val glad att farbror kom hem sa snart? Helsningar till alla kusinerna samt faster och farbror!" https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=117688968 117688968 Hotell Molleberg 1901 Detaljstudie ur de tidigare fotografierna som visar Villa Ina, grannhuset till Hotell Molleberg som byggdes som ett undantag till Katarina Jonsson. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=183257950 183257950 Hotell Molleberg 1902 Vykort skickat fran Hotell Molleberg i september 1902. Texten lyder: "Hjertlig lyckonskan pa fodelsedan. A.J. Gossarp 21/9 1902." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=171856411 171856411 Hotell Molleberg 1903 Annons om Hotell Molleberg sommaren 1903. "Hogt och sundt lage med harlig utsigt ofver haf och land. Pensionspris full kost 2,50 pr. dag. Logi 1 Kr. till hogre pris. Bernh. Paulson. Rikstelefon 2." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109178945 109178945 Hotell Molleberg 1903 Annons om hotellet ur Svenska Dagbladet sommaren 1903. "Hogt lage = Harlig utsigt. Pensionspris: Kost utan logi 2:50 pr dag. Logi 1 Kr. till hogre pris. Bernh. Paulson. Rikstelefon 2." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105842541 105842541 Hotell Molleberg 1903 Den 4 september 1903 gjorde Bernhard Paulson en snabb avstickare till USA i samband med att sommarsasongen i Molle gick mot sitt slut. Han reste med fartyget Furst Bismarck fran Cuxhaven och kom till New York en knapp vecka senare. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=130342210 130342210 Hotell Molleberg 1904 Vykort postat i Hoganas 22.6.1904. Text: "Har aran gratulera pa fodelsedagen! J.M." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=147092793 147092793 Hotell Molleberg 1904 Vykortsfotografi som tagits 1904, men som postats under sommaren 1906 med foljande textrader: "Manga kara helsningar ifran Molle. Vi hafva i dag varit vid Klippans pappersbruk och i Hoganas grufva. Tack for kortet Elsa, jag skulle skrifvit forr, men jag har inte haft tid forran i kvall. Vanligen Anna." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=166159533 166159533 Hotell Molleberg 1904 Efter ytterligare en utbyggnad har hotellet en utvidgad tra- och glasveranda. Liksom andra hotell i byn blev Molleberg till slut ett verandaprytt stenhus. Nu hade matsalen svullnat ordentligt och kunde ta emot drygt hundra dinerande kunder. Taxeringsvardet for fastigheten, Molle lage 65, hade nu stigit till 12.500 kronor. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=98419661 98419661 Hotell Molleberg 1904 Snarlik annons om Hotell Molleberg sommaren 1904. "Hogt lage. Harlig utsigt. Pensionspris: Kost utan logi 2,50 pr dag. Logi 1 Kr. till hagre pris. Bernhard Paulson. Rikstelefon Nr. 2." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109178938 109178938 Hotell Molleberg 1904 Dansken Niels Jensen bodde pa Molleberg i juli 1904. Detta vykort av Stuberget skickade han den 31 juli 1904. "Kaere Valborg! Jag sender Eder begge en hjertelig Hilsen. Her er meget varmt og jeg befinder mig utmaerket. Du ska nok faa Kort igjen snart." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105842540 105842540 Hotell Molleberg 1904 Hotellpersonalen poserar vid fastighetens nyskapade spets ut mot Kullavagen 1904 eller 1905. En av servitriserna heter Emma Andersson och kom fran Arild. Hon hade utbildat sig vid Hvilans hushallsskola i Akarp. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103256327 103256327 Hotell Molleberg 1904 Detaljforstoring av den tidigare bilden. En annan av hotellflickorna heter Karin Bengtsson. Mannen i halmhatt som iakttar fotografens arbete i bakgrunden kan vara hotellinnehavaren Bernhard Paulson. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=107862312 107862312 Hotell Molleberg 1904 Samma fotografi, men med en skarpare och kraftigare inzoomning. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=161559973 161559973 Hotell Molleberg 1905 Hotell Mollebergs personal poserar i hotelltradgarden under tidig sommar 1905. Peter P Lundh har placerat sin kamera i hotellets souterainetage. Bland de pyntade servitriserna finns Emma Andersson. Originalfotografiet finns inramat hos barnbarnet Per Borgstroms toalett i Arild. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105842542 105842542 Hotell Molleberg 1905 Vykort postat 1905: "Her har vi spist Frokost. I ovrigt f?rtjusande vackert. Hjartligaste h?lsningar. W Jorgensen m fl. Hilsen Famillien. P.S. Haaber Fruen har det mycket bra. Beder vilse Fru Brod far "little Jorjen". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=187205089 187205089 Hotell Molleberg 1905 Annons om Hotell Molleberg sommaren 1905. "Hogt lage, harlig utsigt . Pensionspris: Kost utan logi 2,50 pr. dag. Logi 1 kr. till hogre pris. Bernh. Paulson. Rikstelefon Nr. 2." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109178946 109178946 Hotell Molleberg 1906 Hotellet har tre flaggor hissade - den bla-gula svenska, den rod-vita danska och den tyska (som da var rod, vit och bla). Hotellets kunder poserar vid den stora takterassen. I gatuplanet har delar av personalstaben placerats. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=98420012 98420012 Hotell Molleberg 1906 Handkolorerat vykort av Hotell Molleberg fran sommaren 1906. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=163362835 163362835 Hotell Molleberg 1906 Detalj ur tidigare vykortsfotografi. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=163362834 163362834 Hotell Molleberg 1906 Hotellet fick dessutom ett nytt personalhus i 1,5 plan (ytteerst t.h.) som i folkmun kom att kallas Pigebo eller Pigero. Samma namn fick pighusen vid Hotell Elfverson, Grand Hotell Ahlbeck och Hotell Kullaberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=98420062 98420062 Hotell Molleberg 1906 Folkliv vid Kullabergsvagen vid Hotell Molleberg. Platsen vid hotellet blev tidigt en hastskjutsarnas hallplats. Det var vid denna plats som den branta turen upp mot Kullavagen, Italienska vagen och Kullens fyr ofta startade. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103256326 103256326 Hotell Molleberg 1906 Samma fotografi som det tidigare, men detta kort har blivit handkolorerat av fotograf Lundh och hans personal. Dansk text: "Hovedgade i Molle m. Hotell Molleberg". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=150320048 150320048 Hotell Molleberg 1906 Samma forograft som de bada tidigare, men detta har handkolorerats helt annorlunda. Bara buskarna, mossan, en dam samt den gamla husfasaden har kolorerats, men i en felaktig rosa nyans. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=160394301 160394301 Hotell Molleberg 1906 Handkolorerat vykort. Hotellportieren i elegant uniform, av samma snitt som de uniformer som Bernhard Paulson hade haft under sin tid som portier vid lyxhotellet Rafael i Kalifornien. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103256265 103256265 Hotell Molleberg 1906 Hotellfastighetens baksida efter utbyggnaden sommaren 1906, fotograferad fran Hotell Elfverson. Pa baksidan har den enkla frontespisen aldrig blivit dubblerad. Pighuset syns till vnster, Villa Ina ar synligt i bildens ytterkant. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105845231 105845231 Hotell Molleberg 1906 Annons om Hotell Molleberg sommaren 1906. I annonserna lyfter Bernhard Paulson nu fram att Hotell Molleberg har "stor veranda tillbyggd". Han sprider fortsatt reklam om att hotellet har ett hogt lage och harlig utsikt. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109380910 109380910 Hotell Molleberg 1907 Handkolorerat vykort av Hotell Molleberg, taget i april-maj 1907. Hotellet har precis starat en ny sommarsasong. En dansk och en svensk flagga vajar i den svaga sunnanvinden. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103256967 103256967 Hotell Molleberg 1907 Handkolorerat vykort, taget i april-maj 1907. En grupp hotellkunder har placerat sig vid Kyrkhallen som objekt i ytterligare en av hovfotograf Peter P Lundhs otaliga tableauer. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103256969 103256969 Hotell Molleberg 1907 Vykort skrivet av en man i hotellpersonalen den 26 maj, men postat den 27 maj 1907 till frk Elsie Persson, V. Storgatan 23 i Christianstad: "Jag far tala om for Persson att jag hat plats pa detta hotellet som syns har. Jag kom hit den 10 maj. Halsa alla bekanta. Vanligen Carl. Adress: Hotell Molleberg, Molle. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=160394299 160394299 Hotell Molleberg 1907 Sommaren 1907 kom den 42-arige danske komponisten Carl Nielsen med hustru Anne-Marie till Hotell Molleberg som Bernhard Paulsons kunder efter att under ett par dagar ha bott som inneboende hos familjen Langgaard och deras hyrda stuga i Arild. Makarna vandrade fran Molleberg ner till stranden vid Djupadal. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=111246779 111246779 Hotell Molleberg 1907 Sommaren 1907 var Philp Immanuel Stuhr (bilden) (1879-1956) fran Aalborg gast pa Hotell Molleberg tillsammans med storebrodern Peter Stuhr (1877-1940). Ute vid Kullens fyr kom de i samtal med ingen mindre an Kaiser Wilhelm av Tyskland. Kejsaren pekade ut sin lyxjakt Hohenzollern for dem och sedan fortsatte deras samtal i en hel kvart. Broderna skrev hem om konversationen till Aalborgs Stiftstidende. De skulle fem ar senare grunda Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri som senare bytte namn till Aalborg Vaerft. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=141125194 141125194 Hotell Molleberg 1908 Handkolorerat vykort av Hotell Molleberg sommaren 1908. En svensk och en tysk flagga vajar i vastanvinden. En stilig flaggstang har nu placerats uppe vid Kyrkohallen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105846291 105846291 Hotell Molleberg 1908 Samma motiv som det tidigare, men med en mer "aertistisk" layout med fejkad tavelram. Kortet antyder att den sittplatser som byggts vid Kyrkhallen kan vara en av de basta utsiktspunkterna i byn om man vill studera turisttrafiken i hamnen och i vagen upp mot Kullens fyr. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109453411 109453411 Hotell Molleberg 1908 Annons om Hotell Molleberg sommaren 1908. "Hojt beliggande. Herlig Udsigt. Ny tillbygget Spisesal. Pensionspris: Kost utan Lodi fra 1e Juli till 15de August 3 Kr. pr. Dag. Den ovrige Del af Sommeren 2,50. Logi 1 Kr. till hojere Priser. Rikstelefon Nr. 2 Bernh. Paulson." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109178947 109178947 Hotell Molleberg 1908 Vykort med fotografi av hotellet, skrivet av kaffekund vid Hotell Molleberg den 21 juni 1908, postat en dag senare, till Karl August Bengtsson, Karl Johansgatan 8, Majorna i Goteborg: "21-6-08. Kl 11 Fmd. Kare Karl. I dag er jeg paa Kullen, paa hotellet sidder jeg nu og drikker kaffe. Skriv snart. Din Kollega Johan Amstrell." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=186076925 186076925 Hotell Molleberg 1908 Stor begeistring vid Hotell Mollebergs terasser i samband med att prinsessan Ingeborg och prins Carl passerar hotellentren i en tvaspannare (hastskjuts) efter en visit ute vid Kullaberg. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105846292 105846292 Hotell Molleberg 1908 Dagen efter blir den kungliga visiten en nyhetsnotis i Hoganas Tidning. "Prins Carl och prinsessan Ingeborg gjorde i gar e.m. jamte uppvaktande herrar en automobilfard fran Sofiero till Molle..." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105846294 105846294 Hotell Molleberg 1908 Prinsessan Ingeborg kom tillbaka till Mollebergsbacken fjorton dagar senare, den 14 juli 1908, men nu tillsammans med Danmarks kung Frederik. Begeistringen vid Hotell Molleberg blir nu extra stor. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105846293 105846293 Hotell Molleberg 1908 Ock nun ombandlas den kungliga visiten till en nyhetsnotis i Hoganas Tidning under rubriken "Danske kungen pa Mollebesok". https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105846295 105846295 Hotell Molleberg 1908 Den 13 december 1908 fick innehavarna av Hotell Molleberg en son, som fick namnen Paul Anders William. "Barnet dopt af lazarettspreikant Hans Scholander, Lazarettet i Lunds stadsforsamling. Attest ankom hit 1/1 1909 ang fodelse och dop." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=130342211 130342211 Hotell Molleberg 1908 Bilden visar hotellpanoramat i byn under 1908. Hotell Molleberg syns tydligt med sitt pighus. Strax nedanom ligger Pensionat Molle (nuvarande Turisthotellet). Uppe i backen skymtar Hotell Elfverson. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=183257949 183257949 Hotell Molleberg 1908 En stolt nybliven pappa. Bernhard Paulson visar upp gossebarnet William hos hovfotograf Peter P Lundh. Den lille William hade kommit till jorden den 13 december 1908 vid Lunds lasarett. Han hade blivit dopt omedelbart, med Idas syster Olivia som dopvittne. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105846296 105846296 Hotell Molleberg 1909 Annons om Hotell Molleberg sommaren 1909. "Fri utsigt i wackert lage. pensionspris: Kost utan Logi fran 1. Juli till 15. Augusti 3 Kr. pr. dag. Den ofriga delen av sommaren 2,50. Logi 1 Kr. till hogre Pris. Rikstelefon 2. Bernh. Paulson." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109178948 109178948 Hotell Molleberg 1909 Vykort skrivet den 12 juni 1909, som visar Kullabergs s.k. port ur ett ostligt perspektiv. En sommarhalsning fran Hotell Molleberg har skickats till Herr patron Hans Christian Birch Jensen i Baldringe vid Hogestad fran moster Wilhelmine i Molle: ''Hotell Molleberg, Molle, for Hoganas. Kjere H. Christian. Na er vi her, her er dejligt. Vi bor i en Villa lige ved Hotellet hvor vi spiser. Morbror kommer vist op paa Fredag og henter os og bliver i nogle Dage. Maaske har ni Farnauil min og seer Patronen fra Baldringe ogroer. En venlig Hilsen fra Fru Kieirulff og Din hengivne Tante Wilhemine Birch.'' https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109579195 109579195 Hotell Molleberg 1909 Gruppfoto vid Hotell Molleberg i september 1909. I folksamlingen finns hotellinnehavaren Bernhard Paulson, hans fru Ida, deras son William samt Bernhards svarmor Katarina Jonsson, som ju grundade hotellverksamheten under 1870-talet. Dessutom finns styvdottern Betty med. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=103256968 103256968 Hotell Molleberg 1909 Samma fotografi som mellanstort kabinettsfotografi, inhandlat for 2:50 kronor hos Peter P Lundh av hotellservitrisen Hanna Bengtsson, som syns uppe t.h. vid den innersta balkongen. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=142100457 142100457 Hotell Molleberg 1909 Hotell Mollebergs baksida som den tedde sig fran Hotell Elversons terass i slutet av 00-talet. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=162213352 162213352 Hotell Molleberg 1909 Delforstoring av den tidigare bilden. De som sitter ner pa banken ar hotelldirektoren Bernhard Paulson, hans hustru Ida och deras nyfodda gossebarn William. Styvdottern Betty syns i bakgrunden. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=142100459 142100459 Hotell Molleberg 1909 Detta gruppfoto har tagits vid samma stund som den tidigare bilden. Samma personer finns med i denna bild. Fotografiet skickades i september 1909 till Bernhard Paulson som ett tack fran en av bildens tacksamma hotellkunder. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105848587 105848587 Hotell Molleberg 1909 Detaljbild ur det tidigare fotografiet som visar hotellkiosken strax innan fastigheten byggdes om 1910. I kiosken fanns Kullen- och hotellvykort av alla de sorter. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=142100458 142100458 Hotell Molleberg 1909 Den milsvida utsikten som syntes vid Kyrkohallen och Hotell Molleberg under senvintern 1909. Tre damer vandrar vid Kullavagen, vid bron vid backen Norre Strajd. Syd om byn tar de fria vidderna vid. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105848159 105848159 Hotell Molleberg 1910 Utsikten vid Kyrkohallen och Hotell Molleberg under senvintern 1910. Det finns en stor skillnad mot den tidigare bilden. Nu kan hotellinnehevarna spana mot stationen i syd och se (samt lukta sig till) hur snart angloken tuffar in mot Molle. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105848160 105848160 Hotell Molleberg 1910 Svartvitt vykort taget sommaren 1908, skrivet den 4 juli 1910, men postat den 5 juli 1910 till ankefru Cecilia Bengtsson, Missionshuset, Svalof: "Kara Mor! Wi aro nu hos morbror. I eftermiddag gar vi till farbror Olof, s? kommer vi hem i morgon onsdag eftermiddag, Hjarliga halsningar fran alla slaktingar Bertha Anneli Bothilsa Hjalmar." https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=160394300 160394300 Hotell Molleberg 1910 Ocksa mamma Ida och mormor Katarina gick till hovfotograf Peter P Lundhs atelje och fotograferades tillsammans med den unge William, uppstyltad i tidstypisk sjomanskostym. Detta fotografi togs under senvintern 1910. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=105846297 105846297 Hotell Molleberg 1910 Detta fotografi ska ha tagits vid samma tillfalle som det tidigare gruppfotografiet. Bernhard Paulson har nu blivit en av byns allra rikaste herrar och blir avfotograferad som det anstar en av traktens mest betydelsfulla naringsidkare. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109385246 109385246 Hotell Molleberg 1910 Ida Paulson blev avfotograferad vid samma tillfalle i hovfotograf Peter P Lundhs atelje. Ida har tagit sin finaste linneblus och langkjol och har satt upp sitt harsvall pa det elegantaste vis. https://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/photo?photoID=109385247 109385247