Det vackra huset i Mollebergsbacken - om 150 ar av turism vid Kullabergs fot

Subtitle

HOTELL KULLAGARDEN

Hotell Kullagarden 1890

« Back to Album Photo 5 of 102 Previous | Next
Hotell Kullagarden 1890
"En mystisk historia berattar en av Ystads-Postens korrespondenter fran Hoganas och Kullaberg. I slutet av forra manaden ankom nemligen till Hoganas en ung, dansktalande herre, hvars hela bagage utgjordes av en slangkappa och en filt. Han tog in pa Ryds hotell och lefde flott en 4 a 5 dagar, hwarefter han helt hastigt forsvann. Emellertid underrattade han i torsdags i forra veckan per telefon hotellwarden om, att han wistades pa Kullaberg, der han trifvdes och madde wal, men redan dagen derpa kom nytt telefonmeddelande, att den okande herrn rakat istorta ned i en bergsklyfta, hvarwid han illa skadat sig i hufvudet. Kallarmastaren anade orad och begaf sig ofortofwadt med qvitterad rakning och civilkladd polisman till Kulla, der han mycket riktigt traffade sin man. Pengar hade han inga, men berattade i stallet en rorande historia om en oblidt ode och oforskyld nod, om en rik mor och dito syster, som for narwarande gora lustresor i Italien m.m. Saret i hufwudet hade han icke fatt wid fall i en klyfta, utan genom ett revolverskott, som han wid sjelvmordsforsok avlossat mot sig sjelf. Han uppgaf sig hafwa kommit till Swerige enkom och i den fasta foresatsen att berofwa sig ett lif, som icke mera syntes honom wardt att halla pa. Med fremlingen, som uppgifwer sig heta Lange, skulle polisforhor hallas af kronofogden i orten."
Posted by Erik Magnusson on February 28, 2011 Full Size|

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments